Arrestanter 1884: Rudkøbing Arrest

Arrestanter

Oplysningerne om de arresterede stammer fra Rudkøbing Byfogeds Arrestantprotokol 1872 – 1884 og er offentligt tilgængelige på Arkivalieronline, der er en del af Rigsarkivet. De er alle indtastet fra de originale lister af Nan Toftdal i 2018.

Indtastede felter: Navn, stilling og fødested, alder, dato for arrestationen, under hvilken jurisdiktion, af hvilken årsag, sagens udfald samt bemærkninger. Ikke indtastede felter: Datoer for afsonet straf efter dom, dato for udgået af arresten samt sum af arrestdage. Disse kan slås op i de originale dokumenter, der alle er vedhæftet herunder

 1. Rasmus Christensen Krogh, fattiglem. Alder: 63 år. Dato: 10. januar 1884. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 90 dages tvangsarbejde i Odense. Afsendt til Odense den 27. januar.
 2. Knud Hansen, indsidder, Nordenbro. Alder 27 år. Dato: 14. januar 1884. Langelands Herreder. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 6 dages fængsel på vand og brød.
 3. Birthe Kirstine Kristensen, pige, Vejle. Alder 17 år. Dato: 22. januar 1884. Rudkøbing Købstad. ANHOLDT FOR TYVERI. Afsendt til Vejle den 24. januar.
 4. Johan Henrik Jørgensen, tobaksspinder. Alder 20 år. Dato: 24. januar 1884. Rudkøbing Købstad. FULD.
 5. Ole Marius Nielsen, bagersvend, Jylland. Alder 29 år. Dato: 6. februar 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 10 dages fængsel på vand og brød.
 6. Caroline Hansen, Hennetved. Alder: 42 år. Dato: 9. februar 1884. Langelands Herreder. FORSTERFORDRIVELSE.
 7. August Johnsen, skomagersvend. Alder: 33 år. Dato: 15. februar 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI.
 8. Frederik Ferdinand Bünger, smedesvend, Odense. Alder 42 år. Den 15. februar 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt til 15 dage på vand og brød.
 9. Carl Larsen, tjenestekarl, Faarevejle (Skrøbelev). Alder: 42 år. Dato: 22. februar 1884. Rudkøbing Købstad. FULD.
 10. Johan Christian Boye, arbejdsmand, Fyn. Alder: 23 år. Dato: 28. februar 1884. FULD.
 11. Christian Madsen, arbejdsmand, Kædeby. Alder: 50 år. Dato: 29. februar 1884. Langelands Herreder. FORSTERFORDRIVELSE. Dømt: 30 dage på vand og brød. Højesteretsdom af d. 28. februar 1885.
 12. Carl Lorentzen, arbejdsmand, Longelse Fattighus. Alder 63 år. Dato: 13. marts 1884. FULD.
 13. Hans Jens Hansen, smedesvend, Løgstør. Alder 22 åre. Dato: 21. marts 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 5 dage på vand og brød.
 14. Niels Peder Lauritzen Langhoff, slagtersvend, Odense. Alder: 22 år. Dato: 21. marts 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 10 dage på vand og brød.
 15. Henrik Wilhelm Tyllesen, drejersvend, Frederikshavn. Alder: 46 år. Dato: 28. marts 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 30 dages fængsel på vand og brød.
 16. Hans Jørgensen, sømand, Marstal. Alder: 46 år. Dato: 31. marts 1884. Langelands Herreder. Dømt 15 dages fængsel på vand og brød.
 17. Christen Hansen, arbejdsmand, Skrøbelev Fattighus. Alder: 50 år. Dato: 2. april 1884. Langelands Herreder.
 18. Jørgen Andersen, skomagersvend. Dato(er): 15 april samt den 1. maj 1884. Rudkøbing Købstad. FULD.
 19. Rasmus Johansen (Sjællænder), fattiglem, Rudkøbing Fattighus. Dato: 2. maj 1884. Rudkøbing Købstad. FULD.
 20. Harald Johan Larsen, snedkersvend, Hillerød. Alder: 46 år. Dato: 7. maj 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 21. Søren Rasmussen, arbejdsmand, Rudkøbing. Dato: 14. maj 1884. Rudkøbing Købstad. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 22. Christen Hansen Smut, arbejdsmand. Alder: 36 år. Dato: 10. juni 1884. Langelands Herreder. OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVENS §178. Dømt: 8 dages simpelt fængsel.
 23. Marthe Madsen (med sit barn, fruentimmer. Dato: 18. juni 1884. Langelands Herreder. OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVENS §178. Dømt: 8 dages simpelt fængsel.
 24. Georg William Mortensen, urmagersvend. Alder: 20 år. Dato: 27 juni 1884. Rudkøbing Købstad. TYVERI. Dømt: 8 dages fængsel på vand og brød.
 25. Kristen Peter Hansen, mejerist. Alder: 30 år. Dato: 8. juli 1884. Langelands Herreder. Dømt: 15 dages fængsel på vand og brød.
 26. Rasmus Johansen (Sjællænder), fattiglem, Rudkøbing Fattighus. Dato: 10. juli 1884. Rudkøbing Købstad.
 27. Niels Bjørnsen, snedker, Rudkøbing. Alder: 23 år. Dato: 10 juli 1884. Rudkøbing Købstad.
 28. Johan Frederik Andreas Aarenstrup, Snedkersvend, Kerteminde. Alder 23 år. Dato: 18 juli 1884. Langelands Herreder. BØDE. Dømt: 5 dages simpelt fængsel.
 29. Hans Peder Jensen Jørgensen, tjenestekarl, Knepholm. Alder: 20 år. Dato: 29 juli 1884. Rudkøbing Købstad. Signalement: 65 tommer, almindelig bygning, sort hår, brune øjne. Kendetegn: Ar på halsen. TYVERI. Dømt: 10 dages fængsel på vand og brød.
 30. Carl Ferdinand Julius Berg, skræddersvend. Alder 54 år. Signalement: 63 tommer, spinkel bygning, gråt hår, blå øjne. Dato: 15 august 1884. BETLERI. Rudkøbing købstad. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 31. Hansine Juliane Richter, fruentimmer, Rudkøbing. Alder: 24 år. Signalement: 60 tommer, blond hår, blå øjne. Dato: 15 august 1884. Rudkøbing Købstad. BLODSKAM. Dømt 2 år i forbedringshus. BONUSINFO: Født d. 15 marts 1860 i Korsør på Sjælland. Søn af Johan Frederik Richter og Hansine Bergsvendsen. Havde datteren Frida Karoline Alfredine Richter (født d. 9. juni 1884 i Rudkøbing – død 13. august 1884 i Rudkøbing) med Carl Alfred ? – Soldat i Nyborg. Blev i 1888 gift med Jens Andreas Kaaber med hvem hun fik flere børn.
 32. Johan Frederik Richter, rebslagersvend, Rudkøbing. Alder: 36 år. Signalement: 66 tommer, lyst hår, blå øjne. Dato: 15 august 1884. Rudkøbing Købstad. BLODSKAM & TYVERI. Dømt 6 år til forbedringshusarbejde. Afsendt til Vridsløselille den 4. december 1884. BONUSINFO: Født d. 20. juli 1848 i Korsør på Sjælland. Søn af Johan Frederik Richter og Hansine Bergsvendsen. Gift med Augusta Hansen af Lindelse. Havde datteren Laurine Kirstine Dorthea Richter (født 16. november 1880 i Rudkøbing),  sønnen August Carl Johan Emil Richter (født 1876 i Lindelse) samt datteren Jørgine Matine Charlotte Richter (født 1879 i Lindelse). Er i 1890 anført som enkemand og tilbage i Rudkøbing, hvor han var arbejdsmand på et jernstøberi. 
 33. Ane Catrine Christensen, hustru til slagter Mads Christensen. Alder: 34 år. Dato: 8. september 1884. Langelands Herreder. HÆLERI. Dømt: 5 dage på vand og brød.
 34. Mads Christensen, slagter, Tranekær. Alder: 39 år. Dato: 15. september 1884. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 35. Kristen Madsen Hansen, tjenestekarl. Alder: 20 år. Signalement: 61 tommer, almindelig bygning, lyst hår, brune øjne. Dato: 18. september 1884. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 8 måneders fængsel. Afsendt til Vridsløselille d. 8. oktober.
 36. Rasmine Laurentine Hansen, fruentimmer, Lejbølle. Dato: 22. september 1884. Langelands Herreder. HÆLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 37. Frederik Hansen Strange, røgter. Alder: 51 år. Signalement: 63 tommer, blond hår, blå øjne. Dato: 22. september 1884. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt 15 dage på vand og brød.
 38. Christen Hansen, arbejdsmand. Dato: 13. oktober 1884. TYVERI. Afsendt til Fåborg den 21. oktober 1884.
 39. Ole Christian Hansen, skomager, Tullebølle. Alder: 23 år. Signalement: 64 tommer, lyst hår, blå øjne. Dato: 15. oktober 1884. Langelands herreder. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 6 dage på vand og brød.
 40. Herman Johan Wahlers, smedesvend, Maribo. Alder: 32 år. Signalement: 64 tommer, blond hår, lyse øjne. Dato: 20. oktober 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 10 dage på vand og brød. BONUSINFO: Født d. 10. april 1853 i Maribo på Lolland. Søn af Nicolaus Hermann Jürgen Wahlers og Marie Catrine Smith. 
 41. Hans Peter Andersen, blikkenslagersvend. Alder: 32 år. Signalement: 62 tommer, blond hår, lyse øjne. Dato: 20. oktober 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 10 dages fængsel på vand og brød-.
 42. Hans Christian Christensen, handelsmand. Alder: 57 år. Signalement: 63 tommer, gråt hår, lyse øjne. Dato: 23. oktober. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 2 års fængsel.
 43. Carl Frantz Kressner, stenhugger, Sachsen. Alder: 38 år. Dato: 27. oktober 1884. Anholdt og afsendt til Svendborg.
 44. Maans Larsson Strandquist. Alder: 31 år. Signalement: 63 tommer, blond hår, blå øjne. Dato: 27. oktober 1884. Langelands Herreder.
 45. Anders Kehler Jørgensen. Alder: 28 år. Dato: 6. november 1884. Langelands Herreder. Anholdt.
 46. Caroline Dorthine Hansen, pige, Tullebølle. Alder: 24 år. Signalement: 60 tommer, lyst hår, blå øjne. Dato: 26. november 1884. Langelands Herreder. TYVERI.
 47. Søren Rasmussen, arbejdsmand. Alder: 34 år. Signalement: Blond hår, lyse øjne. Dato: 27. november 1884. Rudkøbing Købstad. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 5 dage på vand og brød.
 48. Martin Sofus Rasmussen, blikkenslagersvend. Alder: 32 år. Signalement: 62 tommer, sort hår, brune øjne. Dato: 7. december 1884. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 8 dages fængsel på vand og brød.
 49. Niels Peder Jensen, malersvend, Ordrup. Alder: 25 år. Signalement: 60 ½ tommer, brunt hår, blå øjne. Dato: 7. december 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 4 dages fængsel på vand og brød.
 50. Johan William Rathmann, tømrersvend, Silkeborg. Alder: 22 år. Signalement: 62 ½ tommer, rødt hår, brune øjne. Dato: 7. december 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 51. Peter Anderson, skibsdreng, Sverige. Alder: 14 ½ år. Signalement: 58 tommer, lyst hår, blå øjne. Dato: 8. december 1884. Rudkøbing Købstad. TYVERI. Dømt: 25 slag ris.
 52. Niels Rasmussen, tjenestedreng. Alder: 17 år. Signalement: 63 ½ tommer, blond hår, blå øjne. Dato: 11. december 1884. Langelands Herreder. TYVERI.
 53. Mantzeus Carelius Meyland, malersvend, Næstved. Alder 34 år. Signalement: 62 tommer, sort hår, brune øjne. Dato: 21. december 1884. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 20 dages fængsel på vand og brød. BONUSINFO:  Født d. 24. december 1850 i Næstved. Søn af Carl Frederik Meyland og Dorothea Caspersdatter.
 54. Nicolai Thorvall Jensen, saddelmagersvend. Alder: 36 år. Signalement: 65 tommer, sort hår, brune øjne. Dato: 21. december 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 20 dages fængsel på vand og brød.
 55. Laurits Larsen Svømmekjær, maskinarbejder, Bogense. Alder: 25 år. Signalement: 63 1/4 tommer, sort hår, mørkebrune øjne. Dato: 26. december 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 15 dages fængsel på vand og brød.

De originale sider: (Arrestantnumrene ses ved at holde musen over billedet)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *