A – Mænd

Listen herunder er mænd med et fornavn der starter med A, som er listet i Rudkøbing Byfogeds protokol over straffede mellem 1800 og 1917. Listen af kvinder kan ses her. Den alfabetiske oversigt findes her.

 • 1811
 • Abraham Meier af Rudkøbing.
  • Dømt: 13. marts 1811 for tyveri. Straf: Mulkt af 20 rigsdaler samt erstatning og sagens omkostninger.
 • 1820
 • Anders Andersen Møller af Hesselbjerg.
  • Dømt: 8. januar 1820 for at have indkøbt vidner til falsk edsaflæggelse. Straf: Frifundet.
 • 1821
 • August Petersen af Hennetved.
  • Dømt: 6. juni 1821. Straf: Mulkt af 20 Rigsdaler.
 • Amon Clemmesen. Født omkring år 1785 og død d. 15. august 1835 i Nyborg Sogn (kilde). Gift med Maren Nielsdatter d. 25. november 1816 i Magleby Sogn (kilde). Sammen havde de datteren Inger Ammonsdatter født ligeledes i Magleby Sogn i 1816 (kilde).
  • Dømt: 31. marts 1821 for indbrud og tyveri. Straf: At stryges til kagen (kagstryges) og derefter hensættes til fæstningsarbejde på livstid. I følge folketællingen af 1834 afsoner Amon sin straf som fæstningsslave i Nyborg.
 • 1822
 • Anders Jørgensen Neppe.
  • Dømt: 4. oktober 1822. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
  • Dømt: 16. april 1831 for at have ? til falsk vidnesbyrds aflæggelse. Straf: 4 gange 5 dage på vand og brød. Forinden var han indsat i Rudkøbing Arrest, hvortil han blev indskrevet d. 22. december 1830.
 • Anders Johansen Sjællænder.
  • Dømt: 22. november 1822 for ? af møllekorn. Straf: Mulkt af 20 rigsdaler samt sagens omkostninger.
 • 1823
 • Anders Larsen af Hennetved.
  • Dømt: 26. juni 1823 for tyveri. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1828
 • Anders Rasmussen Wikke af Rudkøbing.
  • Dømt: 15. januar 1828 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
  • Dømt: 5. maj 1830 for løsgængeri. Straf: Indsættes i Odense Arbejdsanstalt i 6 måneder. Forinden var han indsat i Rudkøbing Arrest, hvortil han blev indskrevet d. 24. marts 1830. I følge arrestprotokollen var han ligeledes mistænkt for tyveri.
  • Dømt: 2. november 1837 for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugt- og Forbedringshus i 3 år. Forinden var han indsat i Rudkøbing Arrest, hvortil han blev indskrevet d. 24. september 1837.
 • 1836
 • Anders Nielsen.
  • Dømt: 31. maj 1836 for Politiuorden. Straf: Mulkt af 4 rigsdaler.
 • 1837
 • Anders Christian Nielsen af Nordenbro.
  • Dømt: 8. juli 1837 for tyveri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1839
 • Anders Jensen. Skomager. Født i Tryggelev Sogn d. 8. november 1778, som søn af Jens Andersen Lader og dennes hustru Maren Hansdatter. Død d. 27. oktober 1855 i Tryggelev Sogn. Gift med Anne Petrine Pedersdatter.
 • Anders Jørgensen af Hesselbjerg.
 • Anders Nielsen af Helsned.
 • 1841
 • Adolph Carl Heinrich Preis af Dönnitz.
  • Dømt: 13. august 1841 for overtrædelse af forordningen af d. 8. juni 1839. Straf: Mulkt af 32 rigsdaler.
 • Anthon Mylius Hansen i Rudkøbing af Svendborg.
  • Dømt: 7. december 1841 for ulovlig flytning fra distriktet. Straf: Mulkt af 15 rigsdaler.
 • 1843
 • Anders Jensen brændevinskarl af Rudkøbing.
  • Dømt: 21. september 1843 for voldeligt overfald på fogeden og hans betjente. Straf: 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1846
 • Anders Hansen Nielsen husmand af Lindelse.
  • Dømt: 27. juni 1846 for tyveri og svigagtig omgang med hittegods. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1853
 • Andreas Peter Petersen Gjerding. Født omkring 1815. Død af svindsot d. 19. september 1867 i Nyborg Sogn (kilde).
  • Dømt: 19. november 1853 for tyveri eller i al fald hæleri. Straf: Efter kongelig resolution af d. 16. juni 1845 at hensættes til fæstningsarbejde på livstid. Forinden var han indsat i Rudkøbing Arrest, hvortil han blev indskrevet d. 9. juni 1853.
 • 1858
 • Anthon Hansen. Født d. 17. november 1835 i Fuglsbølle Sogn (kilde), som søn af udlagte barnefader Hans Hansen og Maren Sørensdatter.
  • Dømt: 13. april 1858 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød. Forinden var han indsat i Rudkøbing Arrest, hvortil han blev indskrevet d. 22. februar 1858. Her afsonede han ligeledes sin straf og blev løsladt d. 5. maj 1858.
 • 1860
 • Andreas Carl Christian Rasmussen af Søvertorp. (Født 30. marts 1830)
  • Dømt: 29. september 1860 for ved magtanvendelse at have forårsaget et menneskes død. Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • 1862
 • Anders Christensen smed af Brandsby. (Født i Sønder Longelse i 1826)
  • Dømt: 26. juli 1862 – ? Straf: Mulkt af 20 til Svendborg Amts fattigkasse.
 • 1865
 • Anders Andersen kaldet Røjle. Født d. 20. december 1842 i Tryggelev Sogn
  • Dømt: 12. april 1865 for tyveri og ? Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • 1866
 • Anthon Clausen ungkarl af Longelse. (Født d. 17. juni 1845)
  • Dømt: 31. januar 1866 for at forsøge at tiltvinge sig legemlig omgang med et pigebarn 12 år gammel. Straf: Forbedringshusarbejde i 8 måneder.
 • Andreas Lauritzen Stub af Bøstrup. (Født d. 25. august 1832)
  • Dømt: 1. september 1866 for opsætsige og nedværdigende opførsel imod sognefogeden ved hans anholdelse samt for at have medvirket til fosterfordrivelse eller i alt fald befattet sig med kvaksalveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage.
  • Dømt 12. maj 1884 – for delagtighed i forsøg på fosterfordrivelse. Straf : 2 års tugthus.
 • 1867
 • August Petersen af Nykøbing Falster.
  • Dømt: 7. marts 1867 (politiretsdom) for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 gange 5 dage.
  • Dømt: 16. april 1872 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 gange 5 dage.
 • Anthon Christensen af Rudkøbing (Født d. 3. januar 1850).
  • Dømt: 7. august 1867 for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 5 dage.
 • 1868
 • Anders Jørgensen af Haubølle. (Født 18. februar 1851)
  • Dømt: 12. februar 1868 – for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 10 dage.
 • 1869
 • Anders Rasmussen Jørgensen.
  • Dømt: 27. oktober 1869 – for forsætlig beskadigelse af anden mands ejendom. Straf: 8 dage på vand og brød. (Født 1851)
 • 1870
 • Anders Jacobsen Hansen Bjerg af Skrøbelev.
  • Dømt 27. april 1870 – for tyveri m.m. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød. (Født 1823)
 • Albert Clausen Hansen af Bagenkop.
  • Dømt: 3. december 1870 – for ulovlig omgang med hittegods. Straf: 2 dage på vand og brød. (Født 1830)
 • 1871
 • Adolf Jansen matros.
  • Dømt: 15. februar 1871 for uorden. Straf: Mulkt af 4 rigsdaler.
 • 1873
 • Arendt Bang.
  • Dømt: 12. november 1873 for ? Straf: Mulkt af 2 rigsdaler.
  • Dømt: 23. marts 1876 for ? Straf: Mulkt af 4 rigsdaler.
  • Dømt: 17. oktober 1876 for ? Straf: Mulkt af 6 rigsdaler.
 • 1874
 • August Jansen.
  • Dømt: 21. april 1874 for utilbørlig ? Straf: ?
 • 1878
 • Anton Almarik Sophus Thor Benzon postekspeditør
  • Dømt: 8. februar 1878 – for uterligt forhold. Straf: 5 dage på vand og brød. (Født 3. maj 1845 i Fredericia (KB-link)).
 • Anthon Barfoed. (Født 14. maj 1862)
  • Dømt: 24. juni 1878 – for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 30 dage.
 • 1882
 • Anders Hansen snedkersvend. Født i Slagelse d. 1. april 1837.
  • Dømt: 16. januar 1882 for betleri. Straf: Advarsel.
 • Andreas Heinrich Hansen skomager. Født 2. december 1830.
  • Dømt: 11. april 1882 for betleri. Straf: Tvangsarbejde i 60 dage.
 • Anders Olsen af Sverige. (født 21. oktober 1857)
  • Dømt: 28. november 1882 – for tyveri. Straf: 6 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1883
 • Abraham Johansen Alsberg af Sverige.
  • Dømt: 27. januar 1883 for betleri. Straf: Tvangsarbejde i 30 dage.
 • August Fridrich Henrich Eggers af Gadebusch (Tyskland) (Født 20. september 1862)
  • Dømt: 27. januar 1883 for betleri. Straf: Tvangsarbejde i 15 dage.
 • Adolph Peter Bernhard Heerwagen. (Født: 19. april 1853 i Nakskov)
  • Dømt: 27. oktober 1883. Straf: Vand og brød i 5 dage.
  • Dømt: 13. november 1883 for Betleri. Straf: Vand og brød i 2 gange 4 dage.
 • 1885
 • Anders Peter Jørgen Emil Hansen.
  • Dømt: 5. september 1885 for tyveri. Straf: 15 slag ris. Stadfæstet i Højesteret d. 17/5 1886.
  • Dømt: 5. januar 1891 for overtrædelse af politivedtægten. Straf: 8 kroner til politikassen.
 • Anton Christian Baggesen el. Jensen af Rudkøbing.
  • Dømt: 5. september 1885 for tyveri. Straf: 10 rottingslag. Frifundet ved højesteretsdom d. 17. maj 1886.
 • 1887
 • Anthon Hansen købmand af Rudkøbing.
  • Dømt: 11. maj 1887 for overtrædelse af forordningen af d. 7/4 1876. Straf: Bøde af 10 rigsdaler til politikassen.
 • 1889
 • Anders Jensen.
  • Dømt: 29. oktober 1889 for overtrædelse af §100. Straf: 5 dage på vand og brød. (Født 24. juni 1831)
 • 1891
 • Anders Andersen Rasmussen.
  • Dømt: 20. maj 1891 for ? Straf: Bøde af 10 rigsdaler.
 • Anders Christophersen Andersen. Født d. 18. oktober 1869 i Simmerbølle Sogn (kilde), som søn af Arendt Johansen Andersen og dennes hustru Marthe Frederikke Andersen.
  • Dømt: 31. oktober 1891 for vold og legemsbeskadigelse. Straf: Simplet fængsel i 8 dage. Dommen blev afsonet i Rudkøbing Arrest fra d. 27. november 1891 til den 5. december 1891.
 • 1892
 • Anders Lehmhøj Andersen (Født. 4/2 18?)
  • Dømt: 14. november 1892 for ?. Straf: ?