C – Mænd

 • 1800
 • Carl Bertram.
  • Dømt 1800 for kvaksalveri. Straf: ?
 • 1802
 • Christen Petersen af Nordenbro.
  • Dømt: 2. januar 1802 for fåretyveri. Straf: Straffet med ris under fogedens opsigt.
 • 1803-1805
 • Christian Larsen Lollich af Sorgenfri.
  • Dømt: Uden dato – for tyveri. Straf: Mulkt af 5? og sagens omkostninger. Frifundet for actors videre tiltale.
 • 1806
 • Christen Petersen af Hennetved.
  • Dømt: 14. januar 1806 – for tyveri og indbrud. Straf: 2 måneders arbejde i Odense Tugthus. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1500 og det skrives at han har stjålet et lommeur af sølv.
  • Dømt: 10. november 1821 – for fåretyveri. Straf: 2 år i Odense Tugthus. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 2136. Dommen stadfæstet ved højesteretsdom d. 21. februar 1822.
  • Dømt: 14. oktober 1825 for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
  • Dømt: 23. juli 1831 for tyveri. Straf: Kagtrygning og fæstningsarbejde på livstid.
 • Christen Rasmussen.
  • Dømt: 28. juni 1806 for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Christen Larsen af Fæbæk.
  • Dømt: 16. september 1806 – for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 8 måneder. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1555.
 • 1820
 • Christian Christiansen af Hennetved.
  • Dømt: 20. maj 1820 – for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Christian Mathiesen af Illebølle.
  • Dømt: 30. juni 1820 – for = ?. Straf: At ? Illebølle.
  • Dømt: 14. juni 1823 – for at have solgt og borttaget noget hør fra Illebølle Skole. Straf: Frifundet for actors videre tiltale i denne sag.
  • Dømt: 29. marts 1830 – for ? Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 1 år.
  • Dømt: 21. november 1847 fordrukkenskab og og uterlig adfærd mod skolebørn. Straf: At få sit ?
 • 1821
 • Christen Larsen.
  • Dømt: 6. januar 1821 – for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Claus Jørgensen af Magleby.
  • Dømt: 31. marts 1821 – for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
  • Dømt: 29. juni 1944 – for lovstridigt forhold ved at gereret sig som “klog mand”. Straf: 4 dages fængsel på vand og brød.
  • Dømt: 8. september 1866 – for tyveri som ulovligt ejendoms indgriben. Straf: 40 dages fængsel på sædvanlig fangekost.
 • Christen Hansen af Kædeby.
  • Dømt: 12. juni 1821 for ? Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • 1822
 • Christen Petersen af Lejbølle.
  • Dømt: 21. december 1822 – for forfalskning af attest m.m. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1824
 • Christen Mortensen af Illebølle.
  • Dømt: 4. marts 1824 – for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1827
 • Christoffer Kjær forpagter.
  • Dømt: 20. januar 1827. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Christen Larsen af Fuglsbølle.
  • Dømt: 5. maj 1827 – for ildspåsættelse. Straf: Frifundet for actors tiltale
  • Dømt: 26 juni 1832 – for tyveri og løsgængeri. Straf: 3 års rasphusarbejde. Note: 4. gang begået tyveri.
 • 1829
 • Christen Nielsen.
  • Dømt: 10. januar 1829 for tyveri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1831
 • Christian Bertelsen husmand af Clausebølle.
  • Dømt: 13. ? 1831 – for ulovlig omgang med hittegods. Straf: 4 dages fængsel på vand og brød.
 • 1833
 • Christian Knudsen Frederiksen af Søndenbro.
  • Dømt: 17. december 1833 – for tyveri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1837
 • Christen Hansen Thor af Nordenbro.
  • Dømt: 30 maj 1837 – for at ?. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1839
 • Carl af Brudager.
  • Dømt: 12. juni 1839 – for overtrædelse af forordningen af 13. januar 1741 (religiøse sammenkomster). Straf: Mulkt af 15 rigsdaler.
 • Christian Madsen af Kædeby.
  • Dømt: 12. juni 1839 – for overtrædelse af forordningen af 13. januar 1741 (religiøse sammenkomster). Straf: Mulkt af 4 rigsdaler.
  • Dømt: 24 juni 1845 – for kvaksalveri. Straf: En mulkt af 20 rigsdaler.
 • Christian Larsen Stub af Rudkøbing Kohave.
  • Dømt: 14. juni 1839 – for overtrædelse af forordningen af 13. januar 1741 (religiøse sammenkomster). Straf: Mulkt af 4 rigsdaler.
 • 1840
 • Carl Frederik Gotlieb Rosenberger handelsbetjent.
  • Dømt: 21. november 1840 for ? Straf: En mulkt af 32 rigsdaler.
 • 1841
 • Christen Samuel Møller af Hobro.
  • Dømt: 6. juli 1841 for at have indført varer udenfor toldfæstningen. Straf: Mulkt af 32 rigsdaler.
 • Conrad Gabriel Zachariasen Lindbladt i Rudkøbing. Født i København.
  • Dømt: 10. august 1841 for ulovligt forhold imod politibetjenten. Straf: 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1842
 • Christen Thygesen af Søndenbro.
  • Dømt: 5 juli 1842 – for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Christen Pedersen af Tryggelev (tilnavn Prinds).
  • Dømt: 5. november 1842 – for kvægtyveri og tyveri. Straf: Fæstningsarbejde i 6 år.
  • Dømt: 21. maj 1844 – for tyveri. Straf: Odense Tugt- og Forbedringshus i 4 år.
 • Christen Larsen tjenende Norman i Rudkøbing.
  • Dømt: 31. august 1842 for begået overfald ? Straf: 6 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1843
 • Christian Larsen af Rudkøbing.
  • Dømt: 6. maj 1843 for tyveri. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1844
 • Christian Halvorsen i Rudkøbing. 36 år gammel Født i Tranekær.
  • Dømt: 11. juni 1844 for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
 • Christian Larsen Stub jordbruger af Rudkøbing Kohave. 41 år gammel.
  • Dømt: 3. august 1844 for ? Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
  • Dømt: 24. juni 1845 for voldeligt overfald og mishandling. Straf: 18 måneder i Odense Tugt- og Forbedringshus. (Hele sagen kan læses her)
 • 1846:
 • Christen Hansen (tilnavn Tambour) af Klæsøe. (Født i Haugbølle 29. november 1828).
  • Dømt: 6. juni 1846 – for tyveri og svigagtig omgang. Straf: 25 rottingslag.
  • Dømt: 31. juli 1847 – for tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år i Odense Tugt- og Forbedringshus.
 • 1850
 • Carl Christian Pedersen af Rudkøbing. Født d. 5. april 1832.
  • Dømt: 25. marts 1850 for tyveri eller i al fald ulovlig ? uden tilladelse. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1854
 • Christian Pedersen på Fårevejle. Født i Rudkøbing Møllemark.
  • Dømt: 21. december 1854 for at have lagt hånd på vægteren samt opsætsighed mod politi? Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1855
 • Christen Hansen Bjerg af Illebølle.
  • Dømt: 18. oktober 1855 – for ? Straf: Mulkt af 10 rigsdaler til amtsfattigkassen.
 • Christen Sørensen Maae daglejer.
  • Dømt: 4. september 1855 for ulovligt nat? Straf: Mulkt af 5 rigsdaler til politikassen.
 • 1858
 • Christen Rasmussen af Hennetved.
  • Dømt: 22 april 1858 – for tyveri ved natligt indbrud der havde udtænkt denne forbrydelse forberedt med værktøj og bindsler. Straf: Tugthusarbejde i 10 år.
 • Christian Hansen af Strynø.
  • Dømt: 11. September 1858 – for at afgive falsk forklaring for retten. Straf: Frifundet. (18 år gammel).
 • Christian Mortensen. (Født i Longelse d 17. november 1832).
  • Dømt: 22. januar 1859 – for brud på kirkefreden og forargeligt tæfte og opførsel i kirken og med sognepræsten. Straf: 8 dage i fængsel.
 • Christen Rasmussen af Oure.
  • Dømt: 11. juni 1859 – for overtrædelse af ?. Straf: 50 rigsdaler mulkt og ?
  • Dømt: 6. august 1864 – for overtrædelse af ? Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • 1859
 • Christoffer Torm. Født i Odense i 1822.
  • Dømt: 24. december 1859 for betleri. Straf: 3 måneder i Odense Arbejdsanstalt.
 • 1860
 • Christian Rasmussen kusk på Vestergaard.
  • Dømt: 29. september 1860 – for ? Straf: Frifundet.
 • 1861
 • Christen Larsen af Haubølle.
  • Dømt: 2. februar 1861 – for tyveri eller meddelagtighed deri. Straf: Forbedringshusarbejde i 2 år ?
 • 1862
 • Christian Jensen af Sønderbro (født 13. september 1836).
  • Dømt: 26. juli 1862 – for ulydighed og opsætsighed imod sognefogeden. Straf: Frifundet for actors tiltale, men dømt (sagens) omkostninger.
 • Christian Andersen Eggert af Brandsby.
  • Dømt: 26. juli 1862 – for ulydighed og opsætsighed imod sognefogeden. Straf: Frifundet for actors tiltale, men dømt (sagens) omkostninger. (Født 17. marts 1805)
 • Carl Martin Clausen af Rudkøbing.
  • Dømt: 9. oktober 1862 – for tyveri. Straf: 15 slag ris af ? (Født 26. september 1852)
 • 1863
 • Christian Ehrenrich Brandt i Kædeby.
  • Dømt 9. december 1863 for opsætsighed og utilbørligt forhold mod politiassistenten. Straf: Frifundet for tiltale, men idømt (sagens) omkostninger. (Født 4. december 1843)
 • Christian Nielsen Christensen. Født i Hennetved d. 11. april 1842.
  • Dømt: 14. august 1863 for tyveri. Straf: 3 års forbedringshusarbejde.
  • Dømt: 29. august 1863 for tyveri og ? Straf: 1 års forbedringshusarbejde.
 • 1865
 • Claus Jørgensen af Strynø.
  • Dømt: 20 november 1845 (1865?) – for at have afskåren halerne af 2 køer. Straf: ?
 • Claus Hansen Have. (Født i Illebølle 14. februar 1816).
  • Dømt: 7. januar 1865 – for ? Straf: 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød. /
  • Dømt: 6. september 1865 for at have overtrådt ?. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
 • Carl Hansen Pedersen af Vesterby. (Født 4. november 1850)
  • Dømt: 25. august 1865 – for tyveri og ildspåsættelse. Dømt: Forbedringshusarbejde i 3 år.
  • Dømt: 13. maj 1876 – for tyveri. Straf: 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • Christian Olsen af Ristinge.
  • Dømt: 14. oktober 1865 – for tyveri. Straf: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød. (Født i Illebølle 16.april 1825)
 • 1866
 • Christian Larsen Jensen. Født i Humble d. 14. maj 1844.
  • Dømt: 17. april 1866 for voldeligt overfald. Straf: 1 års forbedringshusarbejde.
 • 1867
 • Christen Frederiksen slagter.
  • Dømt: 17. juli 1867 – for bedrageri. Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • Christen Jensen slagter.
  • Dømt: 17. juli 1867 – for bedrageri. Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • Carl Ferdinand Waldemar Madsen cigarmagersvend. Født i København.
  • Dømt: 12. september 1867 for betleri. Straf: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • Christian Hansen vægter i Rudkøbing. 71 år gammel.
  • Dømt: 30. oktober 1867 for tyveri. Straf: 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1868
 • Carl Vilhelm Goldmann.
  • Dømt: 28. oktober 1868 – for betleri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • Claus Kobrock af Rendsborg.
  • Dømt: 14. januar 1868 for betleri. Straf: 5 dage på vand og brød.
 • Christen Pedersen af Rudkøbing. 44 år gammel.
  • Dømt: 10. februar 1868 for beskadigelse af ? Straf: 7 dages fængsel på vand og brød.
 • 1869
 • Christian Meyer Clausen. Født i Rudkøbing Sogn d. 17. februar 1833 (kilde), som søn af Stine Clausen og udlagte barnefader toldbetjent Erich Andersen. Glarmester.
  • Dømt: 1. december 1869 for ? og fornærmelig mod Bøstrup Sogn. Straf: Simpelt fængsel i 30 dage. Ved overretsdom ændret til mulkt af 20 rigsdaler.
 • Carl Dintzou slagtersvend af Kolding. 36 år gammel.
  • Dømt: 14. december 1869 for betleri. Straf: 5 dage på vand og brød.
 • 1870
 • Christofffer Rasmussen bådfører af Stoense.
  • Dømt: 19. februar 1870 for ulovlig omgang med hittegods. Straf: Bøde af 10 rigsdaler.
 • Christian Larsen af Haubølle.
  • Dømt: 10. marts 1870 for tyveri Straf: 5 dages fængsel på vand og brød. (Født 1847)
 • Christian Julius Jørgensen af Rudkøbing.
  • Dømt: 25. april 1870 for tyveri og betleri. Straf 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • Christian Nielsen af Tryggelev.
  • Dømt: 9. juli 1870 for tyveri. Straf: Simpelt fængsel i 20 dage. (Født 1800).
 • Carl Sonnich Jensen blikkenslagersvend af Skodsborg. Født d. 11. august 1846.
  • Dømt: 26. maj 1870 for betleri. Straf: 3 dage på vand og brød.
 • 1871
 • Christen Hansen af Tryggelev.
  • Dømt: 25. februar 1871 for tyveri og løsgængeri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød. (født 1848)
 • Christian Pedersen Beyer på Broløkke.
  • Dømt: 28. oktober 1871 for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød. (Født 1845)
 • Christen Jensen på Fårevejle.
  • Dømt: 1. november 1871 for tyveri og løsgængeri. Straf: 4 års tugthusarbejde. (Født: 1837)
 • Carl Petersen af ?
  • Dømt: 25. januar 1871 for bedrageri og ulovlig besiddelse af stjålne sager. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1872
 • Christian Frederik Vilhelm Pedersen af Nykøbing F.
  • Dømt: 3. maj 1872 for betleri. Straf: 90 dages tvangsarbejde.
 • 1873
 • Christian Hansen af Humble.
  • Dømt: 6. august 1873 for tyveri. Straf: 3 dages fængsel på vand og brød. (Født 30. maj 1854)
 • Christen Madsen Rasmussen Krogh af Lejbølle.
  • Dømt: 15. oktober 1873 for ulovlig behandling af hans ?. Straf: Bøde af 240 til amtsfattigkassen.
 • 1874
 • Christian Larsen af Tranekær.
  • Dømt: 17. januar 1874 for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på sædvanlig fangekost. (Født 3. august 1858)
 • Carl Rasmussen Hansen af Peløkke født d. 10. oktober 1850.
  • Dømt: 7. februar 1874 for tyveri. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød.
 • Christian Pedersen Bang Gudbjerg ?magersvend af Svendborg.
  • Dømt: 3. december 1874 for betleri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
  • Dømt 5. november 1875 for betleri. Straf: 30 dages tvangsarbejde.
 • Carl Ferdinand Knabe slagtersvend af Fredericia.
  • Dømt: 6. december 1874 for betleri. Straf: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1875
 • Carl Jensen Hansen af Nordenbro.
  • Dømt: 22. juli 1875 for dyrplageri. Straf: Bøde af 5 rigsdaler.
 • Christen Andersen af Svalebølle. (født 26. april 1856).
  • Dømt 23. oktober 1875 for ? Straf: 14 dages simpelt fangekost.
 • Christian Jarrunowsky ? af Krakow. Født 1844.
  • Dømt: 5. januar 1875 for betleri. Straf: Tvangsarbejde i 8 uger.
 • 1876
 • Christoffer Rasmussen af Knepholm.
  • Dømt: 29. juli 1876 for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød. Overretsdom 31/10 1876. (Født 7. juli 1858)
 • 1877
 • Christen Christensen smed af Lejbølle.
  • Dømt 10. februar 1877 for kvaksalveri. Straf: Advarsel.
 • Christen Hansen Tambour.
  • Dømt: 19. juli 1877 for ulovlig omgang med hittegods. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage. (Født 29. oktober 1828)
 • 1878
 • Carl Hansen af Bøstrup.
  • Dømt: 19. november 1878 for voldeligt overfald og legemsbeskadigelse. Straf: Fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage. (Født 1858)
 • 1879
 • Carl Julius Jensen af Longelse.
  • Dømt: 23. august 1879 for tyveri. Straf: Simpelt fængsel i 2 dage. (Født 3. august 1864)
 • Christen Hansen kaldet (Smut) af Tryggelev. (født 2. august 1848)
  • Dømt: 12. juni 1879 for bedrageri. Straf: Fængsel på vand og brød i 4 gange 5 dage.
  • Dømt: 20. maj 1880 for tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år.
  • Dømt: 6. maj 1884 for foragteligt samliv. Straf: Simpelt fængsel i 8 dage.
  • Dømt 24. april 1888 for tyveri og brud på tilhold. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år.
 • 1881
 • Carl Marius Jørgensen.
  • Dømt: 20 juli 1881 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 22. juli 1857)
 • 1883
 • Christian Nielsen Godtfredsen.
  • Dømt: 10. august 1883 for legemsbeskadigelse. Straf: Bøde.
 • Christen Madsen Christensen.
  • Dømt: 26. oktober 1883 for mened. Straf: Forbedringshus i 2 år. (født 18. august 1839 i Lindelse)
 • 1884
 • Christen Peder Hansen mejerist.
  • Dømt: 30. september 1884 for bedrageri. Straf: Vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 30. april 1854)
 • Christen Madsen Hansen tjenestekarl på Kragholm.
  • Dømt: 2. oktober 1884 for Omgang mod naturen. Straf: Forbedringshusarbejde i 8 måneder.
  • Dømt: 8. december ? for hæleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 29. august 1864). 3. maj 1929: Æreoprejsningsbevilling.
 • Christian Madsen af Kædeby, Humble.
  • Dømt: 12. maj 1884 for delagtighed i forsøg på fosterfordrivelse. Straf: Fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage. (Født 14. november 1834)
 • 1885
 • Christian Henrik Aasted maskinarbejder. Født i Fredericia d. 18. oktober 1862.
  • Dømt: 3. februar 1885 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 dage.
 • Carl Hansen Christiansen.
  • Dømt: 23. marts 1885 for brandstiftelse og tyveri. Straf: 20 slag ris. (Født 4. maj 1873)
 • Christen Hansen Petersen af Tressebølle.
  • Dømt: 17. januar 1885 for ubetalt bøde. Straf: Vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 14. april 1843)
 • Christian Jensen af Rudkøbing.
  • Dømt: 14. november 1885 for tyveri. Straf: Forbedringshus i 1 år.
  • Dømt: 17. juli 1885 for forfalskning af skudsmål. Straf: Vand og brød i 5 dage. (Født 22. oktober 1840)
 • Christen Jacobsen post af Søndenbro. (I følge kirkebogen blev han født d. 30. maj 1818, som søn af Jacob Mikkelsen og Maren Rasmusdatter i Søndenbro, Magleby Sogn).
  • Dømt: 12. december 1885 for uterligt forhold. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 3 måneder. Dommen afsonet i Rudkøbing Arrest.
 • Christian Nicolai Bagger skorstensfejer født d. 21. juli 1936 i Nyborg.
  • Dømt: 1. august 1885 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage.
 • 1886
 • Christian Jørgensen Dinesen af Søndenbro.
  • Dømt: 16. januar 1886 for blodskam. Straf: Forbedringshus i 4 år. Overetten nedsatte 23/3 1886 dommen til 2 år. Kongelig benådning 1/4 1887. (Født 5. november 1844)
 • Carl Christian Lorentzen Jensen.
  • Dømt: 20. marts 1886 for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 20 dage. (Født 13.februar 1821)
 • Carl Martin Madsen af Kædeby.
  • Dømt: 19. juni 1886 for tyveri. Straf: 12 Rottingslag.
  • Dømt: 27. november 1886 for tyveri. Straf: 10 rottingslag. (Født 23. december 1869)
 • Christen Hansen Pedersen af Tullebølle.
  • Dømt: 30. januar 1886 for tyveri. Straf: Vand og brød i 5 dage. (Født 12. januar 1868)
 • Carl Christian Simonsen sømand.
  • Dømt: 18. december 1886 for Anstiftelse til barnemord. Straf: Forbedringshus i 8 måneder. (Født 18. december 1857)
 • 1887
 • Christen Madsen Christensen.
  • Dømt: 4. juni 1887 for tyveri. Straf: Vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 1. december 1866)
 • Carl Lauritz Dirksen.
  • Dømt: 28. september 1887 for voldtægt. Straf: Forbedringshus i 8 måneder. (Født 25. august 1865)
 • 1889
 • Christian August Hansen. Dømt: 23. november 1889 for tyveri. Straf: 10 slag ris.
 • 1890
 • Claus Hansen.
  • Dømt: 23. juni 1890 for groft tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år. (Født 17. marts 1862)
 • Carl Christian Hansen.
  • Dømt: 1. juli 1890 for bedrageri. Straf: Vand og brød i 5 dage. (Født 1852)
 • Christen Hansen Petersen af Longelse.
  • Dømt: 8. september 1890 for falskt vidneudsagn. Straf: Vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 10. oktober 1867)
 • Christen Nielsen af Tørring.
  • Dømt: 30. oktober 1890 for løsgængeri og betleri. Straf: Vand og brød i 5 dage. (Født 10. februar 1840)
 • Carl Peder Hansen.
  • Dømt: 10. november 1890 for tyveri. Straf: 20 slag ris. (Født 7. juni 1878)
 • 1891
 • Christoffer Christian Antonius Nielsen af Rudkøbing.
  • Dømt: 17. marts 1891 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 6. november 1854)
 • Christen Thorvald Nielsen af Kædeby.
  • Dømt: 4. juli 1891 for tyveri. Straf: Frifundet og med andel i omkostningerne. (født 19. maj 1879)
 • Christian Peter Nicolaj Tofte af Flensborg.
  • Dømt: 31. oktober 1891 for tyveri. Straf: 15 rottingslag. (Født 3. december 1873)
 • Carl Cederlund af Borreby.
  • Dømt: 2. juli 1892 for vold. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 30. september 1867)
 • Carl Hans Bernbom lods. Født i Nyborg d. 1. januar 1869.
  • Dømt: 29. december 1891 for forsøg på voldtægt. Straf: Fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage.
 • 1892
 • Christian Nielsen af Brudager.
  • Dømt 5. april 1892 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 4 gange 5 dage. (Født 31. august 1870)
 • Carl August Braunsehn. Født 10. juni 1835.
  • Dømt: 5. oktober 1892 for betleri. Straf: Tvangsarbejde i 60 dage.