C – Mænd

 • 1800
 • Carl Berdtram. Dømt 1800 for kvaksalveri. Straf: ?
 • 1802
 • Christen Petersen af Nordenbro. Dømt: 2. januar 1802 – for fåretyveri. Straf: Straffet med ris under fogedens opsigt.
 • 1803-1805
 • Christian Larsen Lollich af Sorgenfri. Dømt: Uden dato – for tyveri. Straf: Mulkt af 5? og sagens omkostninger. Frifundet for actors videre tiltale.
 • 1806
 • Christen Petersen af Hennetved. Dømt: 14. januar 1806 – for tyveri og indbrud. Straf: 2 måneders arbejde i Odense Tugthus. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1500 og det skrives at han har stjålet et lommeur af sølv. / Dømt: 10. november 1821 – for fåretyveri. Straf: 2 år i Odense Tugthus. (2. gang) / Dømt: 14. oktober 1825 for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale. (3. gang) / Dømt: 23. juli 1831 for tyveri. Straf: Kagtrygning og fæstningsarbejde på livstid. (4. gang).
 • Christen Rasmussen. Dømt: 28. juni 1806 for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Christen Larsen af Fæbæk. Dømt: 16. september 1806 – for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 8 måneder. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1555.
 • 1820
 • Christian Christiansen af Hennetved. Dømt: 20. maj 1820 – for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Christian Mathiesen af Illebølle. Dømt: 30. juni 1820 – for = ?. Straf: At ? Illebølle. (1. gang) / Dømt: 14. juni 1823 – for at have solgt og borttaget noget hør fra Illebølle Skole. Straf: Frifundet for actors videre tiltale i denne sag. (2. gang)Dømt: 29. marts 1830 – for ? Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 1 år. (3. gang) / Dømt: 21. november 1847 fordrukkenskab og og uterlig adfærd mod skolebørn. Straf: At få sit ? (4. gang) /
 • 1821
 • Christen Larsen. Dømt: 6. januar 1821 – for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Claus Jørgensen af Magleby. Dømt: 31. marts 1821 – for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød. / Dømt: 29. juni 1944 – for lovstridigt forhold ved at gereret sig som “klog mand”. Straf: 4 dages fængsel på vand og brød. / 8. september 1866 – for tyveri som ulovligt ejendoms indgriben. Straf: 40 dages fængsel på sædvanlig fangekost.
 • Christen Hansen af Kædeby. Dømt: 12. juni 1821 for ? Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • 1822
 • Christen Petersen af Lejbølle. Dømt:21. december 1822 – for forfalskning af attest m.m. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1824
 • Christen Mortensen af Illebølle. Dømt: 4. marts 1824 – for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1827
 • Christoffer Kjær forpagter. Dømt: 20. januar 1827. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Christen Larsen af Fuglsbølle. Dømt: 5. maj 1827 – for ildspåsættelse. Straf: Frifundet for actors tiltale / Dømt: 26 juni 1832 – for tyveri og løsgængeri. Straf: 3 års rasphusarbejde. Note: 4. gang begået tyveri.
 • 1829
 • Christen Nielsen. Dømt: 10. januar 1829 for tyveri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1831
 • Christian Bertelsen husmand af Clausebølle. Dømt: 13. ? 1831 – for ulovlig omgang med hittegods. Straf: 4 dages fængsel på vand og brød.
 • 1833
 • Christian Knudsen Frederiksen af Søndenbro. Dømt: 17. december 1833 – for tyveri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1837
 • Christen Hansen Thor af Nordenbro. Dømt: 30 maj 1837 – for at ?. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1839
 • Carl af Brudager. Dømt: 12. juni 1839 – for overtrædelse af forordningen af 13. januar 1741 (religiøse sammenkomster). Straf: Mulkt af 15 rigsdaler.
 • Christian Madsen af Kædeby. Dømt: 12. juni 1839 – for overtrædelse af forordningen af 13. januar 1741 (religiøse sammenkomster). Straf: Mulkt af 4 rigsdaler. / Dømt: 24 juni 1845 – for kvaksalveri. Straf: En mulkt af 20 rigsdaler.
 • Christian Larsen Stub af Rudkøbing Kohave. Dømt: 14. juni 1839 – for overtrædelse af forordningen af 13. januar 1741 (religiøse sammenkomster). Straf: Mulkt af 4 rigsdaler.
 • 1840
 • Carl Frederik Gotlieb Rosenberger handelsbetjent. Dømt: 21. november 1840 for ? Straf: En mulkt af 32 rigsdaler.
 • 1841
 • Christen Samuel Møller af Hobro. Dømt: 6. juli 1841 for at have indført varer udenfor toldfæstningen. Straf: Mulkt af 32 rigsdaler.
 • Conrad Gabriel Zachariasen Lindbladt i Rudkøbing. Født i København. Dømt: 10. august 1841 for ulovligt forhold imod politibetjenten. Straf: 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1842
 • Christen Thygesen af Søndenbro. Dømt: 5 juli 1842 – for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Christen Pedersen af Tryggelev (tilnavn Prinds). Dømt: 5. november 1842 – for kvægtyveri og tyveri. Straf: Fæstningsarbejde i 6 år. Dømt: 21. maj 1844 – for tyveri. Straf: Odense Tugt- og Forbedringshus i 4 år.
 • Christen Larsen tjenende Norman i Rudkøbing. Dømt: 31. august 1842 for begået overfald ? Straf: 6 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1843
 • Christian Larsen af Rudkøbing, Dømt: 6. maj 1843 for tyveri. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1844
 • Christian Halvorsen i Rudkøbing. 36 år gammel Født i Tranekær. Dømt: 11. juni 1844 for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
 • Christian Larsen Stub jordbruger af Rudkøbing Kohave. 41 år gammel. Dømt: 3. august 1844 for ? Straf: 5 dages fængsel på vand og brød / Dømt: 24. juni 1845 for voldeligt overfald og mishandling. Straf: 18 måneder i Odense Tugt- og Forbedringshus. (Hele sagen kan læses her)
 • 1846:
 • Christen Hansen (tilnavn Tambour) af Klæsøe. Dømt: 6. juni 1846 – for tyveri og svigagtig omgang. Straf: 25 rottingslag. /Dømt: 31. juli 1847 – for tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år i Odense Tugt- og Forbedringshus (2. gang).(Født i Haugbølle 29. november 1828).
 • 1850
 • Carl Christian Pedersen af Rudkøbing. Født d. 5. april 1832. Dømt: 25. marts 1850 for tyveri eller i al fald ulovlig ? uden tilladelse. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1854
 • Christian Pedersen på Fårevejle. Født i Rudkøbing Møllemark. Dømt: 21. december 1854 for at have lagt hånd på vægteren samt opsætsighed mod politi? Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1855
 • Christen Hansen Bjerg af Illebølle. Dømt: 18. oktober 1855 – for ? Straf: Mulkt af 10 rigsdaler til amtsfattigkassen.
 • Christen Sørensen Maae daglejer. Dømt: 4. september 1855 for ulovligt nat? Straf: Mulkt af 5 rigsdaler til politikassen.
 • 1858
 • Christen Rasmussen af Hennetved. Dømt: 22 april 1858 – for tyveri ved natligt indbrud der havde udtænkt denne forbrydelse forberedt med værktøj og bindsler. Straf: Tugthusarbejde i 10 år.
 • Christian Hansen af Strynø. Dømt: 11. September 1858 – for at afgive falsk forklaring for retten. Straf: Frifundet. (18 år gammel).
 • Christian Mortensen. Dømt: 22. januar 1859 – for brud på kirkefreden og forargeligt tæfte og opførsel i kirken og med sognepræsten. Straf: 8 dage i fængsel. (Født i Longelse d 17. november 1832).
 • Christen Rasmussen af Oure. Dømt: 11. juni 1859 – for overtrædelse af ?. Straf: 50 rigsdaler mulkt og ? /Dømt: 6. august 1864 – for overtrædelse af ? Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • 1859
 • Christoffer Torm. Født i Odense i 1822. Dømt: 24. december 1859 for betleri. Straf: 3 måneder i Odense Arbejdsanstalt.
 • 1860
 • Christian Rasmussen kusk på Vestergaard. Dømt: 29. september 1860 – for ? Straf: Frifundet.
 • 1861
 • Christen Larsen af Haubølle. Dømt: 2. februar 1861 – for tyveri eller meddelagtighed deri. Straf: Forbedringshusarbejde i 2 år ?
 • 1862
 • Christian Jensen af Sønderbro (født 13. september 1836). Dømt: 26. juli 1862 – for ulydighed og opsætsighed imod sognefogeden. Straf: Frifundet for actors tiltale, men dømt (sagens) omkostninger.
 • Christian Andersen Eggert af Brandsby. Dømt: 26. juli 1862 – for ulydighed og opsætsighed imod sognefogeden. Straf: Frifundet for actors tiltale, men dømt (sagens) omkostninger. (Født 17. marts 1805)
 • Carl Martin Clausen af Rudkøbing. Dømt: 9. oktober 1862 – for tyveri. Straf: 15 slag ris af ? (Født 26. september 1852)
 • 1863
 • Christian Ehrenrich Brandt i Kædeby. Dømt 9. december 1863 for opsætsighed og utilbørligt forhold mod politiassistenten. Straf: Frifundet for tiltale, men idømt (sagens) omkostninger. (Født 4. december 1843)
 • Christian Nielsen Christensen. Født i Hennetved d. 11. april 1842. Dømt: 14. august 1863 for tyveri. Straf: 3 års forbedringshusarbejde. / Dømt: 29. august 1863 for tyveri og ? Straf: 1 års forbedringshusarbejde.
 • 1865
 • Claus Jørgensen af Strynø. Dømt: 20 november 1845 (1865?) – for at have afskåren halerne af 2 køer. Straf: ?
 • Claus Hansen Have. Dømt: 7. januar 1865 – for ? Straf: 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød. / Dømt: 6. september 1865 for at have overtrådt ?. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød. (Født i Illebølle 14. februar 1816).
 • Carl Hansen Pedersen af Vesterby. Dømt: 25. august 1865 – for tyveri og ildspåsættelse. Dømt: Forbedringshusarbejde i 3 år. / Dømt: 13. maj 1876 – for tyveri. Straf: 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød. (Født 4. november 1850)
 • Christian Olsen af Ristinge. Dømt: 14. oktober 1865 – for tyveri. Straf: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød. (Født i Illebølle 16.april 1825)
 • 1866
 • Christian Larsen Jensen. Født i Humble d. 14. maj 1844. Dømt: 17. april 1866 for voldeligt overfald. Straf: 1 års forbedringshusarbejde.
 • 1867
 • Christen Frederiksen slagter. Dømt: 17. juli 1867 – for bedrageri. Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • Christen Jensen slagter. Dømt: 17. juli 1867 – for bedrageri. Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • Carl Ferdinand Waldemar Madsen cigarmagersvend. Født i København. Dømt: 12. september 1867 for betleri. Straf: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • Christian Hansen vægter i Rudkøbing. 71 år gammel. Dømt: 30. oktober 1867 for tyveri. Straf: 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1868
 • Carl Vilhelm Goldmann. Dømt: 28. oktober 1868 – for betleri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • Claus Kobrock af Rendsborg. Dømt: 14. januar 1868 for betleri. Straf: 5 dage på vand og brød.
 • Christen Pedersen af Rudkøbing. 44 år gammel. Dømt: 10. februar 1868 for beskadigelse af ? Straf: 7 dages fængsel på vand og brød.
 • 1869
 • Christian Meyer Clausen glarmester af Bøstrup. Dømt: 1. december 1869 for ? og fornærmelig mod Bøstrup Sogn. Straf: Simpelt fængsel i 30 dage. Ved overretsdom ændret til mulkt af 20 rigsdaler (født 1833)
 • Carl Dintzou slagtersvend af Kolding. 36 år gammel. Dømt: 14. december 1869 for betleri. Straf: 5 dage på vand og brød.
 • 1870
 • Christofffer Rasmussen bådfører af Stoense. Dømt: 19. februar 1870 for ulovlig omgang med hittegods. Straf: Bøde af 10 rigsdaler.
 • Christian Larsen af Haubølle. Dømt: 10. marts 1870 for tyveri Straf: 5 dages fængsel på vand og brød. (Født 1847)
 • Christian Julius Jørgensen af Rudkøbing. Dømt: 25. april 1870 for tyveri og betleri. Straf 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • Christian Nielsen af Tryggelev. Dømt: 9. juli 1870 for tyveri. Straf: Simpelt fængsel i 20 dage. (Født 1800).
 • Carl Sonnich Jensen blikkenslagersvend af Skodsborg. Født d. 11. august 1846. Dømt: 26. maj 1870 for betleri. Straf: 3 dage på vand og brød.
 • 1871
 • Christen Hansen af Tryggelev. Dømt: 25. februar 1871 for tyveri og løsgængeri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød. (født 1848)
 • Christian Pedersen Beyer på Broløkke. Dømt: 28. oktober 1871 for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød. (Født 1845)
 • Christen Jensen på Fårevejle. Dømt: 1. november 1871 for tyveri og løsgængeri. Straf: 4 års tugthusarbejde. (Født: 1837)
 • Carl Petersen af ? Dømt: 25. januar 1871 for bedrageri og ulovlig besiddelse af stjålne sager. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1872
 • Christian Frederik Vilhelm Pedersen af Nykøbing F. Dømt: 3. maj 1872 for betleri. Straf: 90 dages tvangsarbejde.
 • 1873
 • Christian Hansen af Humble. Dømt: 6. august 1873 for tyveri. Straf: 3 dages fængsel på vand og brød. (Født 30. maj 1854)
 • Christen Madsen Rasmussen Krogh af Lejbølle. Dømt: 15. oktober 1873 for ulovlig behandling af hans ?. Straf: Bøde af 240 til amtsfattigkassen.
 • 1874
 • Christian Larsen af Tranekær. Dømt: 17. januar 1874 for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på sædvanlig fangekost. (Født 3. august 1858)
 • Carl Rasmussen Hansen af Peløkke født d. 10. oktober 1850. Dømt: 7. februar 1874 for tyveri. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød.
 • Christian Pedersen Bang Gudbjerg ?magersvend af Svendborg. Dømt: 3. december 1874 for betleri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød. / Dømt 5. november 1875 for betleri. Straf: 30 dages tvangsarbejde.
 • Carl Ferdinand Knabe slagtersvend af Fredericia. Dømt: 6. december 1874 for betleri. Straf: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1875
 • Carl Jensen Hansen af Nordenbro. Dømt: 22. juli 1875 for dyrplageri. Straf: Bøde af 5 rigsdaler.
 • Christen Andersen af Svalebølle. Dømt 23. oktober 1875 for ? Straf: 14 dages simpelt fangekost. (født 26. april 1856).
 • Christian Jarrunowsky ? af Krakow. Født 1844. Dømt: 5. januar 1875 for betleri. Straf: Tvangsarbejde i 8 uger.
 • 1876
 • Christoffer Rasmussen af Knepholm. Dømt: 29. juli 1876 for tyveri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød. Overretsdom 31/10 1876. (Født 7. juli 1858)
 • 1877
 • Christen Christensen smed af Lejbølle. Dømt 10. februar 1877 for kvaksalveri. Straf: Advarsel.
 • Christen Hansen Tambour. Dømt: 19. juli 1877 for ulovlig omgang med hittegods. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage. (Født 29. oktober 1828)
 • 1878
 • Carl Hansen af Bøstrup. Dømt: 19. november 1878 for voldeligt overfald og legemsbeskadigelse. Straf: Fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage. (Født 1858)
 • 1879
 • Carl Julius Jensen af Longelse. Dømt: 23. august 1879 for tyveri. Straf: Simpelt fængsel i 2 dage. (Født 3. august 1864)
 • Christen Hansen kaldet (Smut) af Tryggelev. Dømt: 12. juni 1879 for bedrageri. Straf: Fængsel på vand og brød i 4 gange 5 dage. Dømt: 20. maj 1880 for tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år. / Dømt: 6. maj 1884 for foragteligt samliv. Straf: Simpelt fængsel i 8 dage. / Dømt 24. april 1888 for tyveri og brud på tilhold. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år. (født 2. august 1848)
 • 1881
 • Carl Marius Jørgensen. Dømt: 20 juli 1881 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 22. juli 1857)
 • 1883
 • Christian Nielsen Godtfredsen. Dømt: 10. august 1883 for legemsbeskadigelse. Straf: Bøde.
 • Christen Madsen Christensen. Dømt: 26. oktober 1883 for mened. Straf: Forbedringshus i 2 år. (født 18. august 1839 i Lindelse)
 • 1884
 • Christen Peder Hansen mejerist. Dømt: 30. september 1884 for bedrageri. Straf: Vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 30. april 1854)
 • Christen Madsen Hansen tjenestekarl på Kragholm. Dømt: 2. oktober 1884 for Omgang mod naturen. Straf: Forbedringshusarbejde i 8 måneder. / Dømt: 8. december ? for hæleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 29. august 1864). 3. maj 1929: Æreoprejsningsbevilling.
 • Christian Madsen af Kædeby, Humble. Dømt: 12. maj 1884 for delagtighed i forsøg på fosterfordrivelse. Straf: Fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage. (Født 14. november 1834)
 • 1885
 • Christian Henrik Aasted maskinarbejder. Født i Fredericia d. 18. oktober 1862. Dømt: 3. februar 1885 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 dage.
 • Carl Hansen Christiansen. Dømt: 23. marts 1885 for brandstiftelse og tyveri. Straf: 20 slag ris. (Født 4. maj 1873)
 • Christen Hansen Petersen af Tressebølle. Dømt: 17. januar 1885 for ubetalt bøde. Straf: Vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 14. april 1843)
 • Christian Jensen af Rudkøbing. Dømt: 14. november 1885 for tyveri. Straf: Forbedringshus i 1 år. / Dømt: 17. juli 1885 for forfalskning af skudsmål. Straf: Vand og brød i 5 dage. (Født 22. oktober 1840)
 • Christen Jacobsen post af Søndenbro. Dømt: 12. december 1885 for uterligt forhold. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 3 måneder. Dommen afsonet i Rudkøbing Arrest. (I følge kirkebogen blev han født d. 30. maj 1818, som søn af Jacob Mikkelsen og Maren Rasmusdatter i Søndenbro, Magleby Sogn).
 • Christian Nicolai Bagger skorstensfejer født d. 21. juli 1936 i Nyborg. Dømt: 1. august 1885 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage.
 • 1886
 • Christian Jørgensen Dinesen af Søndenbro. Dømt: 16. januar 1886 for blodskam. Straf: Forbedringshus i 4 år. Overetten nedsatte 23/3 1886 dommen til 2 år. Kongelig benådning 1/4 1887. (Født 5. november 1844)
 • Carl Christian Lorentzen Jensen. Dømt: 20. marts 1886 for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 20 dage. (Født 13.februar 1821)
 • Carl Martin Madsen af Kædeby. Dømt: 19. juni 1886 for tyveri. Straf: 12 Rottingslag. /Dømt: 27. november 1886 for tyveri. Straf: 10 rottingslag. (Født 23. december 1869)
 • Christen Hansen Pedersen af Tullebølle. Dømt: 30. januar 1886 for tyveri. Straf: Vand og brød i 5 dage. (Født 12. januar 1868)
 • Carl Christian Simonsen sømand. Dømt: 18. december 1886 for Anstiftelse til barnemord. Straf: Forbedringshus i 8 måneder. (Født 18. december 1857)
 • 1887
 • Christen Madsen Christensen. Dømt: 4. juni 1887 for tyveri. Straf: Vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 1. december 1866)
 • Carl Lauritz Dirksen. Dømt: 28. september 1887 for voldtægt. Straf: Forbedringshus i 8 måneder. (Født 25. august 1865)
 • 1889
 • Christian August Hansen. Dømt: 23. november 1889 for tyveri. Straf: 10 slag ris.
 • 1890
 • Claus Hansen. Dømt: 23. juni 1890 for groft tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år. (Født 17. marts 1862)
 • Carl Christian Hansen. Dømt: 1. juli 1890 for bedrageri. Straf: Vand og brød i 5 dage. (Født 1852)
 • Christen Hansen Petersen af Longelse. Dømt: 8. september 1890 for falskt vidneudsagn. Straf: Vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 10. oktober 1867)
 • Christen Nielsen af Tørring. Dømt: 30. oktober 1890 for løsgængeri og betleri. Straf: Vand og brød i 5 dage. (Født 10. februar 1840)
 • Carl Peder Hansen. Dømt: 10. november 1890 for tyveri. Straf: 20 slag ris. (Født 7. juni 1878)
 • 1891
 • Christoffer Christian Antonius Nielsen af Rudkøbing. Dømt: 17. marts 1891 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 6. november 1854)
 • Christen Thorvald Nielsen af Kædeby. Dømt: 4. juli 1891 for tyveri. Straf: Frifundet og med andel i omkostningerne. (født 19. maj 1879)
 • Christian Peter Nicolaj Tofte af Flensborg. Dømt: 31. oktober 1891 for tyveri. Straf: 15 rottingslag. (Født 3. december 1873)
 • Carl Cederlund af Borreby. Dømt: 2. juli 1892 for vold. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 30. september 1867)
 • Carl Hans Bernbom lods. Født i Nyborg d. 1. januar 1869. Dømt: 29. december 1891 for forsøg på voldtægt. Straf: Fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage.
 • 1892
 • Christian Nielsen af Brudager. Dømt 5. april 1892 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 4 gange 5 dage. (Født 31. august 1870)
 • Carl August Braunsehn. Født 10. juni 1835. Dømt: 5. oktober 1892 for betleri. Straf: Tvangsarbejde i 60 dage.