E – Kvinder

  • 1816
  • Elisabeth Jørgensdatter af Herslev. Dømt: 30. november 1816 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
  • 1844
  • Ellen Jørgensdatter af Statene (Andreas Clemmesens hustru). Dømt: 11. juni 1844 for tyveri og hæleri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
  • 1846
  • Ellen Cathrine Hansen af Lindelse. Dømt: 21. april 1846 for at have lagt skjul på sin frugtsommelighed og for ikke under fødslen at have brugt de ordentligt beskikkede midler. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
  • 1869
  • Elna Causen af Bøstrup (glarmester Clausens hustru). Dømt: 13. august 1869 for voldelig adfærd overfor nævningene. Straf: Simpelt fængsel i 8 dage. / Dømt: 7. november 1870 for trusler og vold mod politiet. Straf: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
  • Ukendt
  • Elisabeth Johanne Hansen. Uden information.