F – Mænd

 • 1820
 • Frederik Wilhelm Fyrsteling. Dømt: 16. august 1820 for tyveri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1849
 • Frederik Petersen bogbindersvend af Haderslev. Dømt: 2. juni 1849 for forfalskning af sin skudsmålsbog samt overtrædelse af forordningen af 10. december 1825. Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • 1853
 • Frederik Nielsen af Nordenbro. Dømt: 30. april 1853 for overtrædelse af forordningen af 4. maj 1819. Straf: Mulkt af 8 rigsdaler til amtsfattigkassen.
 • 1857
 • Frederik Thomsen Funch Frederiksen af Bagenkop. Dømt: 22. september 1857 for tyveri. Straf: 2 års forbedringshusarbejde. (Født 8. april 1840)
 • 1859
 • Franz Spiels af Tyrol. Dømt: 9. april 1859 for ? Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage. (Født 1818)
 • 1874
 • Fredrik Pedersen af Tranekær. Dømt: 17. januar 1874 for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 5 dage. (Født 8. januar 1858)
 • Frederik Rasmussen af Tranekær. Dømt: 17. jannur 1874 for tyveri. Straf: 2 dages fængsel på vand og brød. (Født 9. maj 1853)
 • Frederik Pedersen Jørgensen af Vesterby. Dømt: 20. juni 1874 for tyveri. Straf: 14 dages fængsel på sædvanlig fangekost. (Født 14. april 1858)
 • Frederik Cato Sophus Halle. Dømt: 21. juli 1874 for tyveri og hæleri. Straf: 1 års forbedringshusarbejde.
 • 1881
 • Frederik Christian Jespersen. Dømt: 28. maj 1881 for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 5 dage. (Født 23. december 1865)
 • 1884
 • Frederik Christensen. Dømt: 12. maj 1884 for delagtighed i forsterfordrivelse. Straf: 4 gange 5 dage på vand og brød. Ændret til 8 måneders tugthusarbejde. (Født 17. marts 1855 i Snøde)
 • Frederik Groth (født 3. februar 1824)
 • Frederik Hansen Strange af Simmerbølle. Dømt: 25. august 1884 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 9. august 1833 i Lejbølle)
 • 1885
 • Frederik Christian Madsen. Dømt: 3. august 1885 for falskneri. Straf: Vand og brød i 4 gange 5 dage. / 4. december 1885 for falskneri. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år. (Født 8. juni 1866)
 • Fritz Peder Madsen. Dømt: 14. august 1885 for tyveri. Straf: 25 slag ris. (Født 22. december 1871)
 • Ferdinand Baggesen. Dømt: 31. april 1889 for politiuorden. Straf: Bøde på 5 kroner.
 • 1886
 • Johan Fahlen sadelmager. Dømt: 17. november 1886 for uterligt forhold. Straf: Vand og brød i 3 gage 5 dage. (Født 12. august 1830)
 • 1889
 • Frederik Christiansen. Dømt: 3. juni 1889 for vold. Straf: Vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 28. maj 1853)
 • Fritz Rasmussen Jensen af Tryggelev. Dømt: 23. november 1889 for tyveri. Straf: 15 slag ris. (Født 13.oktober 1878). Dømt for samme gerning som Thorvald Madsen (se T).
 • 1890
 • Frederik Christian Frederiksen af Høyrup. Dømt: 23. september 1890 for ulovlig besiddelse. Straf: Vand og brød i 4 dage. (Født 20. august 1865)