Avisklip 1900-1950

Gravfreden

Svendborg Avis. Sydfyns Tidende d. 25. juli 1901

Højst Uhyggeligt – En Sindssyg mand på midtlangeland har i den sidste tid fået en fiks idé, som går ud på at han graver nybegravede op for at kontrollere hvem der ligger i kisten. Denne uhyggelige sport har det i følge Langelands Avis vist sig vanskelig at stoppe. De vedkommende, hvis afdøde det er gået ud over har klager til kirkeværgen som siger at han ikke har med den sag at gøre. Og politiet synes ifølge Langelands Avis heller ikke at være villig.

Voksen pige holdes

Svendborg Avis. Sydfyns Tidende d. 29. marts 1905

Husbestyrerinde – Som sådan kan en pæn og dygtig pige få plads straks eller 1. Maj på en almindelig bondegård hos ugift gårdejer først i trediverne. Voksen pige holdes. Oplysninger og fotografi bedes sendt. Gårdejer Joh. P. Johansen pr. Humble, Langeland.

Tarvelige forhold på Lykkesholm

Langelands Social Demokrat d. 16. januar 1917

Et usselt arbejdssted. Forvalteren på “Lykkesholm” er søn af gårdejer Chr. Madsen i Kinderballe og har har et par gange overfaldet og slået mig, som tjente der på gården. Han har lært sig til at optræde på den samme måde, som det i tidligere tid var skik på herregårdene. Jeg har anmodet forpagter Andersen om beskyttelse mod forvalterens råheder, men skønt denne herefter lovede at optræde på en mindre uopdragen måde har han fortsat med sin lovlig gammeldags optræden. Forvalter Madsen ved formodenlig ikke noget om, at det i tidligere tid var hans egne nærmeste, der fik prygl på herregårdene, men selv om at der ikke mere er nogen der vover at prygle gårdmændene, behøver gårdmændspoderne jo ikke at optræde overfor tjenestekarlene på den måde. Jeg ville ikke finde mig i den behandling, der bydes på “Lykkesholm” og har forladt slavetjenesten der. P. t. Longelse d. 15. jan. 1917. Arthur Hansen.