Kriminalitet

På denne side kan der findes forskellige ressourcer omhandlende fortidens kriminelle og kriminalitet på Langeland. Her kan der findes transskriberede arrestantprotokoller fra Rudkøbing Arrest, retssager ført imod langelændere samt diverse arkivalier og artikler om enkeltpersoner eller lovovertrædelser begået på Langeland.

Indtastede arrestantprotokoller:

  • Indsatte i Rudkøbing Arrest: 1880
  • Indsatte i Rudkøbing Arrest: 1881
  • Indsatte i Rudkøbing Arrest: 1882
  • Indsatte i Rudkøbing Arrest: 1883
  • Indsatte i Rudkøbing Arrest: 1884
  • Indsatte i Rudkøbing Arrest: 1886

Artikler om kvinder fra Langeland – der blev sendt til afsoning på Christianshavns Straffeanstalt:

Artikler om enkeltpersoner:

Retssager fra Langeland:

Forskelligt fra aviserne: