Ankesag 1845: Poul Hansen på Nordenbro

Dette er et afskrift af en ankesag bragt i Juridisk Ugeskrivt 1845. Transkriberet af Nan Toftdal i 2019.

Dette er et afskrift af ankesagen mod Poul Hansen, der i hans stilling som tjenestekarl på Søgaard på Langeland “kom til” at stjæle 10 rigsbankdaler fra tjenestekarlen Augustinus Sørensen (Ligeledes tjentestekarl på Søgaard, født d. 24. oktober 1818 i Gårdslev Sogn, Vejle Amt. Senere bosiddende i Kædeby, Humble Sogn (1860) og gift med Caroline Hansen med hvem han fik flere børn).

Poul Hansen hed muligvis Poul Hans Hansen og var født omkring 1809 i Randers Amt (I følge folketællingen fra Søgaard fra 1845). Søgaard var på daværende tidspunkt forpagtet af Albrect Christoffer Rasmussen.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er auchamp.jpg
Sagen førtes af prokurator Frederik Ludvig Frantz d’ Auchamp (1810-1872).

Sagen AS 429/45: Prokurator d’Authamp anklager contra tiltalte tjenestekarl Poul Hansen af Nordenbrogård. (En for 1.ste gang begået tyveri sigtet arrestant, uagtet hans vedvarende benægtelse, domfældt efter et af indicier sammensat bevis.) Pådømt den 15. November 1845.

Dommen er sålydende: Vel har tiltalte tjenestekarl Poul Hansen af Nordenbrogård, der under nærværende, fra Langelands Extraret her til indankede sag sigtes for at have frastjålet tjenestekarl Augustinus Sørensen et beløb af 10 rigsbankdaler i 2 femrigsbankdaler i sedler, nægtet at have gjort sig skyldig i tyveri, idet han, der vedgår at have været i besiddelse af 2 femrigsbankdaler i sedler, hvilke han indrømmer ikke at have været hans egne, og som af ham er udleverede Augustinus Sørensen, ikke har villet kunne mindes, hvorledes han er kommet i besiddelse af.

Når imidlertid henses til det usandsynlige i denne forsikring, og det derhos tages i betragtning, at tiltalte har været tilstede, da pengene henlagdes af Augustinus Sørensen, der kort efter savnede dem, på en seng i karlekammeret på Søgaard, hvor tiltalte da tjente, samt at det af Anders Hansen Ellengaard (Elnegaard?) eedeligen ere bevundet, at han, der ligeledes var tilstede i Karlekammeret ved den omhandlede lejlighed, så, at tiltalte tog nogle penge, der lå på sengen, til sig og stak dem ind i sin højre vestelomme, hvor tiltalte også vedgår, da han et par dage efter kom til at bringe hånden derned, at have fundet de ommeldte 2 femrigsbanksedler, skønnes der ved disse omstændigheder, hvortil endnu kommer, at tiltalte under den af Sognefogeden anstillede undersøgelse fra først af nægtede at være i besiddelse af pengene, skønt han indrømmer, tidligere end denne undersøgelse anstilledes, at have opdaget dem hos sig, så at der, om der endog tillægges hans foregivende, at grunden til denne nægtelse var, at han ikke ville udsætte sig for skammen af en tilståelse i overværelse af sin husbond, der under hin undersøgelse var til stede, nogen vægt, i alt fald ikke fra hans færd under sagen vil kunne hentes noget datum til bestyrkelse af hans påstand om på en ham ubevidst måde at være kommen i besiddelse af pengene, at være tilvejebragt et for at fælde ham skyldig i henhold til Frd. 8. September 1841 tilstrækkeligt bevis.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 40d83f166c.jpg

En fem rigsbankdaler.

Det var to som denne at Poul Hansen stjal fra Augustinus Sørensens kammer.

Det må således billiges, at tiltalte, der er langt over kriminel lavalder (på daværende tidspunkt var denne 10 år) og ikke førhen tiltalt eller straffet, ved den indankede dom er ansect efter Frd. 11te April 1840 § 1 og da den valgte straffegrad af 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød findes passende, samt dommens bestemmelser angående retssagens omkostninger, derunder indbefattede de anklager og forsvarer ved underretten tillagte salærer bifaldes, bliver bemeldte dom idet hele at stadfæste. I salær til anklager og forsvarer herfor retten, prokuratorerne d’Auchamp og Kraft, vil tiltalte have at udrede til hver 5 rigsbankdaler.

Det attesteres, at behandlingen ved underretten og den befalede sagførelse ved begge retter har været lovlig.

Thi kendes for Ret:

Herredstingsdommen bør ved magt at stande. I salær til anklager og forsvarer for overretten, prokuratorerne d’Auchamp og Kraft, udreder tiltalte tjenestekarl Poul Hansen af Nordenbrogård til hver 5 rigsbankdaler. Alt efterkommes under adfærd efter loven.


Eksekvering:

Den 9. december 1845 noteres det i Rudkøbing arrestprotokol at Poul Hansen af Søgaard er mødt for at modtage sin dom på to gange fem dages fængsel på vand og brød. Han får fangenummeret 15. Den 24. december 1845 løslades han efter at have overstået sin straf. Arrestprotokollen for Rudkøbing Arrest, December 1845.


Kilder: