Christine Poulsen og barneliget under trappen

Af Nan Toftdal © 2020 (opdateret 1. september 2020)

Christine var født i Hee ved Ringkøbing d. 4. november 1878. Den 24. marts 1905 indsattes hun i Rudkøbing Arrest, anklaget for barnefødsel i dølgsmål. Den 7. april 1905 blev hun idømt 4 års forbedringshusarbejde for barnemord, der skulle afsones i Christianshavns Kvindefængsel, hvortil hun afsendtes d. 12. april 1905.

Christines forklaring kan læses i Christianshavns Straffeanstalts generalieprotokol og lyder således:

“Christine Poulsen, 26 år gammel, født d. 4. november 1878, afleveret d. 12. april 1905 fra Rudkøbing Købstad til 4 års forbedringshusarbejde for barnemord i henhold til straffelovens §192.

Domfældte, da i sommeren 1904 jævnligt havde haft samleje med en sømand, var derved bleven besvangret. Hun holdt sin tilstand hemmelig, og skaffede sig ikke børnetøj, men besluttede at føde i dølgsmål og at dræbe barnet, hvis det blev levende født, idet hun, der i forvejen havde et uægte barn , til hvis underhold hun bidrog, ikke vidste, hvoledes hun skulle kunne betale til endnu et barn.

Efter at hun da hos en købmand i Rudkøbing, d. 16. marts dette år var gået i seng, mærkede hun at at fødslen var forestående. Hun forlod sit kammer, gik ned på retiraden og fødte her siddende på gulvet et barn, som hun mærkede var levende, da det klynkede. Hun svøbte det ind i et par underskørter, og da det var ophørt med at klynke og hun derfor antog at det var dødt, lagde hun liget indsvøbt i papir ind under en trappe i huset.

Da hun i de følgende dage mærkede at hun var mistænkt for at have født og at politiet holdt øje med hende, besluttede hun at brænde liget. Dette udførte hun d. 24. marts, idet hun efter at have fyret stærkt op i komfuret lagde liget ind i ilden. På grund af den ilde lugt der herved fremkom, blev hendes forbrydelse opdaget. Ved den legale obduktion blev det konstateret, at barnet havde været fuldbåret, at der havde åndet efter fødslen og at det var død af mangel på lufttilførsel.

Hun er uægte født og er datter af tyende Frederikke Poulsen og ukendt fader. (Udlagt barnefader er i følge kirkebogen i Hee Sogn en Niels Jensen af Velling). Ingen af de pånævnte er tidligere straffet, drikfældige eller sindssyge. Hun er opdraget hos moderen og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber). Hun har et uægte barn på 2 år, der er i pleje i Skejby ved Århus. Er ikke tidligere straffet.

Allerede i december 1905 blev Christine Poulsen benådet og løsladt. Hun beskrives som værende skikkelig og rolig og ikke uden erkendelse.