Om retterplads 1844

Fra Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende, trykt d. 25. marts 1844

(Indsendt)

Spørgsmål og Bøn til vedkommende Embedsmænd:

Retterplads og Exerceerplads på Langeland har tilforn været på Skrøbelev Hede i Nørre Herred, hvor der også indtil for få år siden stod en Pæl tilrede til dem som skulle kagstryges eller stå i Gabestok. Det er muligt at Henrettelser og Kagstrygning aldrig mere exequeres på Langeland, og at de fornuftige Liebhavere, som have tilegnet sig Landets forrige Retterplads, bebygget, indhegnet og dyrket adskillige Stykker af den, hvilket unægteligt er et nyttigt Stykke Arbejde, dermed have gjort sig fortjente af Fædrelandet. Bare det måtte påskønnes.

Men når Kongen allernådigst betaler almindelig Væbning, som Tidens Krav og Landets Ungdom skal samle sig til Våbenøvelser, hvor er da Exercerpladsen? Havde Liebhaverne til den gamle anvist nogen anden Exercerplads? og med Tilladelse! Hvor ligger den? Eller skulle vi købe en anden, og på hvis regning? Derom adspørger vi vedkommende Øvrighed og Embedsmænd, og bede: at En som ikke lider af Publicitetsskræk, en uloffelig Sygdom, vilde i dette Blad, eller i nådigst Skrivelse til “Formanden for Langelands Kommunatforening” underette os om sådant.

Rudkøbing d. 21 Marts 1844

Nogle Medlemmer af Langelands Kommunalforening.