RA – Arrestanter 1880

Oplysningerne om de arresterede stammer fra Rudkøbing Byfogeds Arrestantprotokol 1872 – 1884 og er offentligt tilgængelige på Arkivalieronline, der er en del af Rigsarkivet. De er alle indtastet fra de originale lister af Nan Toftdal i 2018 og skal ses som egne noter, hvorfor der vil være ekstra information tilføjet, hvor det har været relevant for indtasteren.

Indtastede felter: Navn, stilling og fødested, alder, dato for arrestationen, under hvilken jurisdiktion, af hvilken årsag, sagens udfald samt bemærkninger. Ikke indtastede felter: Datoer for afsonet straf efter dom, dato for udgået af arresten samt sum af arrestdage. Disse kan slås op i de originale dokumenter, der alle er vedhæftet herunder.

 1. Laurentine Hansen, tjenestepige, Skebjerg. Alder: 19 år. Dato: 11. januar 1880. Rudkøbing Købstad. Bedrageri og tyveri. Dømt: 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 2. Hans Henrik Madsen, dreng, Snøde Hesselbjerg. Alder 11 ½ år. Dato: 19. januar 1880. Langelands Herreder. Tyveri. Dømt: 15 dages simpelt fængsel.
 3. Hansine Hansen, tjenestepige, Nordenbro. Dato: 6. februar 1880. Rudkøbing Købstad. Bedrageri. Dømt: 15 dages fængsel på vand og brød.
 4. Freider Wilhelm Heileman, tømrersvend, Preussen. Alder 42 år. Dato: 24. marts 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 5. Peder Christian Levring, bagersvend. Alder 27 år. Dato: 1. April 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 90 dages tvangsarbejde i Odense.
 6. Johan Heinrich Gresman, saddelmagersvend, Holsten. Alder 24 år. Dato: 4. April 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 7. Carl Christian Jørgensen, tjenestekarl, Clausebølle. Dato: 26. april 1880. Langelands Herreder. Bidrag til barn. Dømt: 2 dages fængsel på vand og brød.
 8. Caroline Hansen, husmand H. Madsens hustru, Lindelse. Dato: 1. maj 1880. Langelands Herreder. Tyveri. Dømt: 5 dage på vand og brød.
 9. Jørgen Madsen Hansen (Hannibal), fattiglem, Humble Fattiggård. Dato: 11. maj 1880. Langelands Herreder. Betleri. Dømt: 120 dages tvangsarbejde i Odense.
 10. Lars Peder Larsen, daglejer, Biskopstorp. Dato: 19. maj 1880. Langelands Herreder. Bidrag til barn. Dømt: 14 dages fængsel på vand og brød.
 11. Carl Christian Jørgensen, tjenestekarl, Clausebølle. Dato: 26. maj 1880. Langelands Herreder. Bidrag til barn. Dømt: 8 dages fængsel på vand og brød.
 12. Christen Hansen, arbejdsmand, Rudkøbing Møllemark. Dato: 26. maj 1880. Bidrag til barn. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 13. Caroline Clausen, husmand Jens Gregersen Hansens hustru, Fuglsbølle. Alder: 46 år. Dato: 26. maj 1880. Rudkøbing Købstad. Tyveri. Dømt: 8 dages fængsel på vand og brød.
 14. Johanne Marie Jensen, pige, Nordenbro. Dato: 23. juni 1880. Langelands Herreder. Tyveri.
 15. Ferdinand Anton Baggesen, daglejer, Rudkøbing. Alder: 32 år. Dato: 26. juni 1880. Uro på gaden og fuld.
 16. Johan Frederik Bursche Christensen, bagersvend, Randers. Alder: 22 år. Dato: 9. juli 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 17. Jens Jørgensen, snedkersvend, Køge. Alder 20 år. Dato: 9. juli 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 18. Rasmus Hansen, indsidder, Snøde Hesselbjerg. Dato: 17. juli. Langelands Herreder. Bøde af 40 kroner. Dømt: 10 dages simpelt fængsel.
 19. Johan Frederik Bursche Christensen, bagersvend, Randers. Alder: 22 år. Dato: 23. juli 1880. Rudkøbing Købstad.Bøde af 10 kroner til fattigkassen samt bøde af 10 kroner til politikassen. Dømt: 4 dages simpelt fængsel.
 20. C. J. O. Bergman, opvarter, Sverige. Dato: 23. juli 1880. Anholdt.
 21. Peter Madsen Petersen, værnepligtig, lægd 91 M-19. Dato: 30. juli 1880. Udebleven fra mønstring. Dømt: 24 timers simpelt fængsel.
 22. Christian Ferdinand Andersen Wedeby, drejer, Rudkøbing. Dato: 3. august 1880. Fuld.
 23. Anders Rasmussen Andersen, arbejdsmand, Rudkøbing Kohave. Dato: 20. august 1880. Rudkøbing Købstad. Anholdt.
 24. Hans Hansen Ellebæk, fattiglem, Brændekilde Fattiggård. Alder: 35 år. Dato: 24. august 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri og løsgængeri. Dømt: 120 dages tvangsarbejde i Odense.
 25. Caroline Dorthine Hansen, tjenestepige. Alder: 20 år. Dato: 30. august 1880. Langelands Herreder. Tyveri. Dømt: 1 års forbedringshusarbejde. BONUSINFO: Ligeledes arresteret i 1883 og 1884 No. 51, samt i 1889.
 26. Søren Knudsen, snedkersvend. Dato: 4. september 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 120 dages tvangsarbejde i Odense.
 27. Carl Christian Jørgensen, tjenestekarl, Clausebølle. Dato: 8. september 1880. Rudkøbing Købstad. Bedrageri og falskneri. Dømt: 1 års forbedringshusarbejde.
 28. Johanne Marie Madsen, tjenestepige, Clausebølle. Alder: 22 år. Dato: 10. september 1880. Langelands Herreder. Bedrageri. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 29. Johanne Nielsen, skrædder Peder Hansens hustru, Vindeby. Dato: 6. oktober 1880. Langelands Herreder.
 30. Christen Hansen Smut, arbejdsmand, Rudkøbing Mølletoft. Dato: 11. oktober 1880. Langelands Herreder.
 31. Mogens Michelsen, fattiglem, Simmerbølle Fattighus. Alder: 56 år. Dato: 26. oktober 1880. Langelands Herreder. Løsgængeri. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 32. Hans Jacob Broby, Tryggelev. Dato: 27. oktober 1880.
 33. Christian Hendrik Jørgensen, tjenestekarl, Lejbølle. Dato: 29. oktober 1880. Langelands Herreder. Bøde af 20 kroner til statskassen. Dømt: 4 dages vand og brød.
 34. Johannes Wilhelm Kaiser, slagter. Dato: 22. november 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 35. Rasmus Hansen Kruse, Tryggelev. Dato: 26. november 1880. Langelands Herreder. Bidrag til barn. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 36. Hans Peter Christian Hansen Weien, smedesvend, Nyborg. Alder 39 ½ år. Dato: 30. november 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 60 dages tvangshusarbejde i Odense.
 37. Hans Peter Olsen, bagersvend. Alder: 25 år. Dato: 10. oktober 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 14 dages tvangshusarbejde.
 38. Jens Peder Jensen, smedesvend, Nyborg. Alder: 44 år. Dato: 10. december 1880. Rudkøbing Købstad. Betleri. Dømt: 30 dages tvangshusarbejde.
 39. Hans Peter Wittefeld, møllersvend. Alder: 31 år. Dato: 11. december 1880. Betleri. Dømt: 21 dages tvangshusarbejde.
 40. Christen Johansen Bærnthsen, arbejdsmand. Dato: 21. december 1880. Anholdt.
 41. Ditlev Emil Jensen, bødkersvend, Bogense. Dato: 21. december 1880. Anholdt.
 42. Hans Madsen, husmand, Skebjerg. 27. december 1880 . Bøde af 20 kroner. Dømt: 3 dages simpelt fængsel på vand og brød.

De originale sider: (Arrestantnumrene ses ved at holde musen over billedet)

         

Henvendelse omkring rettelser og tilføjelser kan ske per e-mail til nantoftdal@gmail.com