RA – Arrestanter 1881

Oplysningerne om de arresterede stammer fra Rudkøbing Byfogeds Arrestantprotokol 1872 – 1884 og er offentligt tilgængelige på Arkivalieronline, der er en del af Rigsarkivet. De er alle indtastet fra de originale lister af Nan Toftdal i 2018 og skal ses som egne noter, hvorfor der vil være ekstra information tilføjet, hvor det har været relevant for indtasteren.

Indtastede felter: Navn, stilling og fødested, alder, dato for arrestationen, under hvilken jurisdiktion, af hvilken årsag, sagens udfald samt bemærkninger. Ikke indtastede felter: Datoer for afsonet straf efter dom, dato for udgået af arresten samt sum af arrestdage. Disse kan slås op i de originale dokumenter, der alle er vedhæftet herunder.

 1. Ole Lange, snedkersvend, Store Andst per Kolding. Alder 26 år. Dato: 14. januar 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 30 dages tvangshusarbejde.
 2. Emil Wilhelm Sørensen, skomager. Alder 25 år. Dato: 27. januar 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 30 dages tvangshusarbejde.

0. Søren Bryde, fattiglem, Strynø. Dato: 1. februar 1881. FULD.

 1. Peder Rasmussen Pedersen, dreng, Vindeby. Alder: 13 ½ år. Dato: 3. februar 1881. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 3 dages simpelt fængsel.
 2. P. Pedersen Slesviger, Alder: 41 år. Dato: 4. februar 1881. Dømt: 2 dages simpelt fængsel.
 3. Niels Andersen Hove, slagtersvend, Thisted. Alder: 25 år. Dato: 18. februar 1881. ANHOLDT EFTER BEGÆRING FRA AARHUS.
 4. Ole Nielsen, bagersvend, Byskov på Falster. Alder 31 år. Dato: 2. marts 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 5. Jørgen Madsen Hansen Hannibal, fattiglem, Humble. Alder 71 år. Dato: 3. marts 1881. Langelands Herreder.
 6. Rasmus Frederik Ludvi Johansen, handskemagersvend, Odense. Alder: 33 år. Dato: 5. marts 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 7. Ernst Wilhelm Fabricius, skomagersvend. Dato: 13. marts 1881. BEDRAGERI.
 8. Carl Rommel, bagersvend. Alder: 18 år. Dato: 19. marts 1881. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 9. Carl Hannibal Emanuel Dircks, slagtersvend, Fåborg. Alder: 20 ½ år. Dato: 22. marts 1881. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 10. Herman Blosfeld, slagtersvend. Alder: 22 år. Dato: 22. marts 1881. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 11. Jens Jørgen Petersen, væversvend. Dato: 28. marts 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 30 dages tvangshusarbejde i Odense.
 12. Johannes Carstensen Johansen, husmand, Kragholm. Alder: 40 år. Dato: 31. marts 1881. Langelands Herreder. BØDE PÅ 20 KRONER TIL STATSKASSEN. Dømt: 4 dages simpelt fængsel.
 13. Niels Peter Jensen, tjenestekarl, Nordenbro. Alder: 19 år. Dato: 4. april 1881. Langelands Herreder. ANHOLDT FOR TYVERI.
 14. Carl Poulsen, smedesvend, Seest. Alder: 21 år. Dato: 10. april 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 15. Frederik August Hugo Einhorn, slagtersvend. Alder: 22 år. Dato: 10. april 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød
 16. Jørgen Madsen Hansen Hannibal, fattiglem, Humble. Alder 71 år. Dato: 23. april 1881. Langelands Herreder. BETLERI. 120 dages tvangsarbejde.
 17. Carl Poulsen, smedesvend, Seest. Alder: 21 år. Dato: 26. april 1881. Nakskov Købstad. BØDE AF 10 KRONER FOR ULOVLIG OMLØBEN MED VARER. Dømt: 2 dages simpelt fængsel.
 18. Hans Peter Jacobsen, skomagersvend, Kerteminde. Dato: 26. april 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 90 dages tvangshusarbejde.
 19. Peter Christiansen, smedesvend, Nyborg. Alder: 26 år. Dato: 27. april 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 60 dages tvangsarbejde.
 20. Hans Jørgensen, sømand, Marstal. Alder: 43 år. 25. maj 1881. VAGABONDERING. Dømt: Hjemsendes til Marstal.
 21. Jens Nielsen, arbejdsmand, Tryggelev Østerskov. Alder: 54 år. Dato: 3. juni 1881. Langelands Herreder. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 22. Lars Johansen, fattiglem, Brandsby. Alder: 38 år. Dato: 8. Juni 1881. Langelands Herreder.
 23. Niels Peter Stoustrup, handelsbetjent, Store Arden. Alder: 21 år. Dato: 8. juni 1881. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt 15 dage på vand og brød.
 24. Petra Frederikke Jespersen, datter af arbejdsmand Peter Hansen Jespersen, Snøde Udflytter. Alder: 13 år. Dato: 10. juni 1881. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 2 dages simpelt fængsel.
 25. Frederik Christian Jespersen, søn af arbejdsmand Peter Hansen Jespersen. Snøde Udflytter. Alder: 15 år. Dato: 10. juni 1881. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 5 dages fængsel på sædvanlig fangekost.
 26. Petrine Christiansen, hustru til arbejdsmand Peter Hansen Jespersen, Snøde Udflytter. Alder 42 år. Dato: 10. juni 1881. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 20 dages fængsel på vand og brød.
 27. Jørgen Christian Jørgensen, cigarmagersvend. Alder: 30 år. Dato: 10. juni 1881. Rudkøbing Købstad. BEDRAGERI OG LØSGÆNGERI. Dømt: 15 dages fængsel på vand og brød.
 28. Christian Larsen, sømand, Lindelse. Alder: 34 år. Dato: 14 juni 1881. BORTRØMNING FRA ET SKIB I MARSTAL. Afsendt til Marstal d. 15. juni 1881.
 29. Johanne Rasmussen, fruentimmer, Lindelse. Alder: 52 år. Dato: 14. juni 1881. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 30. Christen Jacobsen, husmand, Søndenbro. Alder: 63 år. Dato: 18 juni 1881. Langelands Herreder.
 31. Hans Christian Jørgensen, skomagersvend, Randers. Alder: 47 år. Dato: 21. juni 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 90 dages tvangshusarbejde i Odense.
 32. Peter Nielsen, husmand, Magleby. Dato: 21. juni 1881. Langelands Herreder.
 33. Søren Larsen, fattiglem, Strynø. Dato: 30 juni 1881. Langelands Herreder.
 34. Carl Martinus Jørgensen, tjenestekarl. Alder: 24 år. Dato: 8. juli 1881. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 15 dages fængsel på vand og brød.
 35. Ane Kirstine Hansen, pige, Stenløse ved Odense. Dato: 22 juli 1881. Rudkøbing Købstad. BEDRAGERI. Dømt: 18 måneders forbedringshusarbejde. Afsendt til København d. 28 august 1881.
 36. Christian Andersen, arbejdsmand, Rudkøbing. Dato: 28 juli 1881. Rudkøbing Købstad. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 4 dages fængsel på vand og brød. Note: Begyndende delerium. Flytning til sygehuset tilrådes.
 37. Claus Bang, fattiglem, Rudkøbing. Alder: 70 år. Dato: 4. August 1881. Rudkøbing Købstad. ANGÅENDE HANS FORHOLD TIL ET PÅ GADEN TABT PENGEBELØB.
 38. Rasmus Jørgen Nielsen, maskinbygger, Ordrup. Alder: 23 år. Dato: 24. august 1881. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 39. Julius Christensen, handelsbetjent, København. Alder: 22 år. Dato: 24. august 1881- BETLERI. Dømt: 30 dages tvangshusarbejde i Odense. Afsendt til Odense den 5. september 1881.
 40. Andreas Knudsen Christensen, møllersvend, Aabølling i Jylland. Alder: 28 år. Dato: 24. august 1881. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 41. Benedict Birke, garversvend. Alder: 25 år. Dato: 24. august 1881. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 42. Urbrand Bekker Sander, bagersvend, Odense. Alder: 51 år. Dato: 27. august 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 43. Christen Hansen Smut, arbejdsmand, Rudkøbing Mølle. Dato: 22 September 1881. Rudkøbing Købstad. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 44. Søren Sørensen, matros, Bergen. Dato: 19. september 1881. Rudkøbing Købstad. URO OMBORD. FORLANGT AF KAPTAJNEN.
 45. Peter Petersen, slagtersvend, Aarhus. Alder: 32 år. Dato: 23. september 1881. Langelands Herreder. Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 46. Hans Christian Hansen, rebslagersvend, Aarhus. Alder: 41 år. Dato: 23. september 1881. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 15 dages fængsel på vand og brød.
 47. Christen Hansen Smut, arbejdsmand, Rudkøbing Møllehave. Alder: 31 år. Dato: 21. oktober 1881. Rudkøbing Købstad. TYVERI. Dømt: 18 måneders forbedringsarbejde. Afsendt til Horsens d. 29. november 1881.
 48. Carl Jansen, sømand, Rudkøbing. 17 ½ år. Dato: 22. oktober 1881. Rudkøbing Købstad.
 49. Anton Jørgensen, fattiglem, Rudkøbing Fattighus. Dato: 29. oktober 1881. Rudkøbing Købstad.
 50. Albert Andersen, matros, Norge. Dato: 7. december 1881. UORDEN OMBORD PÅ SKIBET. Afsendt til sygehus d. 7 november 1881.
 51. Frederik Nichlau Nielsen, bødkersvend, Køge. Alder: 56 år. Dato: 11. november 1881. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 90 dages tvangshusarbejde i Odense. Afsendt til Odense d. 4. december 1881.
 52. Anton Johanpaika Tavast, letmatros. Alder 29 år. Dato: 15 november 1881. Rudkøbing Købstad. TYVERI. Afsendt til København d. 25 december 1881. (Afsendelse udsat til d. 7 februar 1882).
 53. Johan Gustav Sjoholm, tømmermand. Alder: 35 år. Dato: 15 november 1881. Rudkøbing Købstad. TYVERI.
 54. Weis, malersvend, fattiglem, Tullebølle Fattighus. Dato: 20. december 1881. Afsendt til Tullebølle Fattighus d. 20 december 1881.
 55. Carl Peter Poulsen, ungkarl. Dato: 20. december 1881.
 56. Anne Marie Karoline Halberg, pige. Alder: 16 år. Dato: 23. december 1881. Rudkøbing Købstad. OVERTRÆDELSE AF LOV.

De originale sider: (Arrestantnumrene ses ved at holde musen over billedet)