RA – Arrestanter 1884

Oplysningerne om de arresterede stammer fra Rudkøbing Byfogeds Arrestantprotokol 1872 – 1884 og er offentligt tilgængelige på Arkivalieronline, der er en del af Rigsarkivet. De er alle indtastet fra de originale lister af Nan Toftdal i 2018 – 2020 og skal ses som egne noter, hvorfor der vil være ekstra information tilføjet, hvor det har været relevant for indtasteren.

Indtastede felter: Navn, stilling og fødested, alder, dato for arrestationen, under hvilken jurisdiktion, af hvilken årsag, sagens udfald samt bemærkninger. Ikke indtastede felter: Datoer for afsonet straf efter dom, dato for udgået af arresten samt sum af arrestdage. Disse kan slås op i de originale dokumenter, der alle er vedhæftet herunder eller på Arkivalieronline.

 1. Rasmus Christensen Krogh, fattiglem. Alder: 63 år. Dato: 10. januar 1884. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 90 dages tvangsarbejde i Odense. Afsendt til Odense den 27. januar. BONUSINFO: Født d. 12. oktober 1821 i Ulbølle på Fyn som søn af gårdmand Kristen Andersen Krogh og Karen Larsdatter (Gården Galbjerg i Ulbølle). Har ligeledes været arresteret i Svendborg d. 12. februar 1880 for betleri. Beskrives som havende lyst hår, blå øjne, uden penge og bærer hat. Findes i 1890 som indlagt på Ulbølle fattiggård og døde her d. 27. november 1894. Var gift med Marie Elisabeth Rasmussen.
 2. Knud Hansen, indsidder, Nordenbro. Alder 27 år. Dato: 14. januar 1884. Langelands Herreder. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 6 dages fængsel på vand og brød.
 3. Birthe Kirstine Kristensen, pige, Vejle. Alder 17 år. Dato: 22. januar 1884. Rudkøbing Købstad. ANHOLDT FOR TYVERI. Afsendt til Vejle den 24. januar.
 4. Johan Henrik Jørgensen, tobaksspinder. Alder 20 år. Dato: 24. januar 1884. Rudkøbing Købstad. FULD. BONUSINFO: Født d. 5. august 1864 i Humble Sogn. Søn af Christian Julius Jørgensen og Jensine Jensen.
 5. Ole Marius Nielsen, bagersvend, Jylland. Alder 29 år. Dato: 6. februar 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 10 dages fængsel på vand og brød.
 6. Caroline Hansen, Hennetved. Alder: 42 år. Dato: 9. februar 1884. Langelands Herreder. FORSTERFORDRIVELSE.
 7. August Johnsen, skomagersvend. Alder: 33 år. Dato: 15. februar 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI.
 8. Frederik Ferdinand Bünger, smedesvend, Odense. Alder 42 år. Den 15. februar 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt til 15 dage på vand og brød.
 9. Carl Larsen, tjenestekarl, Faarevejle (Skrøbelev). Alder: 42 år. Dato: 22. februar 1884. Rudkøbing Købstad. FULD.
 10. Johan Christian Boye, arbejdsmand, Fyn. Alder: 23 år. Dato: 28. februar 1884. FULD.
 11. Christian Madsen, arbejdsmand, Kædeby. Alder: 50 år. Dato: 29. februar 1884. Langelands Herreder. FORSTERFORDRIVELSE. Dømt: 30 dage på vand og brød. Højesteretsdom af d. 28. februar 1885.
 12. Carl Lorentzen, arbejdsmand, Longelse Fattighus. Alder 63 år. Dato: 13. marts 1884. FULD.
 13. Hans Jens Hansen, smedesvend, Løgstør. Alder 22 år. Dato: 21. marts 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 5 dage på vand og brød.
 14. Niels Peder Lauritzen Langhoff, slagtersvend, Odense. Alder: 22 år. Dato: 21. marts 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 10 dage på vand og brød. BONUSINFO: Født d. 13. juni 1862 i Odense. Ligeledes anholdt i Svendborg d. 6. januar 1883 for tyveri. Signalement: Bærer kasket, blond hår, blå øjne. Af ejendele har han 1 pung, 2 cigarer, skråtobak og 1 cigarrør.
 15. Henrik Wilhelm Tyllesen, drejersvend, Frederikshavn. Alder: 46 år. Dato: 28. marts 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 30 dages fængsel på vand og brød. BONUSINFO: Født d. 28. januar 1838 i Frederikshavn. Gift med Semine Tyllesen med hvem han havde flere børn. Ernærede sig som kunstdrejer i Aalborg. I følge skrivelse fra Udvalget for fattigvæsenet 19. april 1870 er han indlagt på fattiganstaltens sygestue til behandling for fnat. En behandling der beløb sig til 6 rigsdaler og 72 skilling. Udlært hos drejer Plum.
 16. Hans Jørgensen, sømand, Marstal. Alder: 46 år. Dato: 31. marts 1884. Langelands Herreder. Dømt 15 dages fængsel på vand og brød.
 17. Christen Hansen, arbejdsmand, Skrøbelev Fattighus. Alder: 50 år. Dato: 2. april 1884. Langelands Herreder.
 18. Jørgen Andersen, skomagersvend. Dato(er): 15 april samt den 1. maj 1884. Rudkøbing Købstad. FULD.
 19. Rasmus Johansen (Sjællænder), fattiglem, Rudkøbing Fattighus. Dato: 2. maj 1884. Rudkøbing Købstad. FULD. BONUSINFO: Har i 1860 ophold på Rudkøbing Fattiggård, hvor der oplyses at han er født omkring 1815. Er fraskilt. Se ligeledes nummer 31. Findes også i folketællingen i Humble fra 1845, hvor det noteres: Er under politiets opsyn, går på omgang i sognet. Død d. 28. februar 1899 i Rudkøbing.
 20. Harald Johan Larsen, snedkersvend, Hillerød. Alder: 46 år. Dato: 7. maj 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 21. Søren Rasmussen, arbejdsmand, Rudkøbing. Dato: 14. maj 1884. Rudkøbing Købstad. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 22. Christen Hansen Smut, arbejdsmand. Alder: 36 år. Dato: 10. juni 1884. Langelands Herreder. OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVENS §178. Dømt: 8 dages simpelt fængsel.
 23. Marthe Madsen (med sit barn, fruentimmer. Dato: 18. juni 1884. Langelands Herreder. OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVENS §178. Dømt: 8 dages simpelt fængsel.
 24. Georg William Mortensen, urmagersvend. Alder: 20 år. Dato: 27 juni 1884. Rudkøbing Købstad. TYVERI. Dømt: 8 dages fængsel på vand og brød.
 25. Kristen Peter Hansen, mejerist. Alder: 30 år. Dato: 8. juli 1884. Langelands Herreder. Dømt: 15 dages fængsel på vand og brød.
 26. Rasmus Johansen (Sjællænder), fattiglem, Rudkøbing Fattighus. Dato: 10. juli 1884. Rudkøbing Købstad. BONUSINFO: Samme person som nummer 24.
 27. Niels Bjørnsen, snedker, Rudkøbing. Alder: 23 år. Dato: 10 juli 1884. Rudkøbing Købstad.
 28. Johan Frederik Andreas Aarenstrup, Snedkersvend, Kerteminde. Alder 23 år. Dato: 18 juli 1884. Langelands Herreder. BØDE. Dømt: 5 dages simpelt fængsel.
 29. Hans Peder Jensen Jørgensen, tjenestekarl, Knepholm. Alder: 20 år. Dato: 29 juli 1884. Rudkøbing Købstad. Signalement: 65 tommer, almindelig bygning, sort hår, brune øjne. Kendetegn: Ar på halsen. TYVERI. Dømt: 10 dages fængsel på vand og brød.
 30. Carl Ferdinand Julius Berg, skræddersvend. Alder 54 år. Signalement: 63 tommer, spinkel bygning, gråt hår, blå øjne. Dato: 15 august 1884. BETLERI. Rudkøbing købstad. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 31. Hansine Juliane Richter, fruentimmer, Rudkøbing. Alder: 24 år. Signalement: 60 tommer, blond hår, blå øjne. Dato: 15 august 1884. Rudkøbing Købstad. BLODSKAM. Dømt 2 år i forbedringshus. BONUSINFO: Født d. 15 marts 1860 i Korsør på Sjælland. Datter af skomager Johan Frederik Richter og Hansine Bergsvendsen (døde kort tid efter i barselsseng). Havde datteren Frida Karoline Alfredine Richter (født d. 9. juni 1884 i Rudkøbing – død 13. august 1884 i Rudkøbing) med Carl Alfred ? – Soldat i Nyborg. Blev i 1888 gift med murerarbejder Jens Andreas Kaaber med hvem hun fik flere børn. Herefter Hansine Juliane Kaaber. Afsonede i Christianshavns kvindefængsel fra d. 5. december 1884 og blev løsladt d. 5. april 1886. Dom nr. 124/220.

  Følgende tekst er uddrag fra Christianshavns Straffeanstalt generalieprotokol: Hansine Juliane Richter, 24 år, født d. 15/3 1860. Afleveret d. 5. december 1884 på 2 år fra Rudkøbing Købstad for blodskam og hæleri. Startede sin ulovlige forbindelse med hendes gifte broder og fødte to børn hvortil han var fader. Dog var der tvivl om andet svangerskab da hun stod i uskyldig forbindelse med anden. Begge børn er døde uden forudgående sygdom, hvorfor der også var rejst mistanke mod dem for barnemord, hvad der imidlertid ikke kunne oplyses. Hun modtog og solgte desforuden forskellige sager hun vidste broderen havde stjålet. Ikke tidligere straffet. Født af håndværkerfolk i Korsør. Opdraget dels af slægtninge dels af fattigvæsenet. Fra sit 18. år i hjemmet i Korsør og de sidste 4 år hos broderen i Rudkøbing efter hans kone døde. Tunghør, syfilistisk og blind på højre øje. Enkefrue fra 1930. Død i København i 1941.
 32. Johan Frederik Richter, rebslagersvend, Rudkøbing. Alder: 36 år. Signalement: 66 tommer, lyst hår, blå øjne. Dato: 15. august 1884. Rudkøbing Købstad. BLODSKAM & TYVERI. Dømt 6 år til forbedringshusarbejde. Afsendt til Vridsløselille den 4. december 1884. BONUSINFO: Født d. 20. juli 1848 i Korsør på Sjælland. Søn af skomager Johan Frederik Richter og Hansine Bergsvendsen. Gift med Augusta Hansen af Lindelse. Bliver enkemand i 1881. Havde datteren Laurine Kirstine Dorthea Richter (født 16. november 1880 i Rudkøbing),  sønnen August Carl Johan Emil Richter (født 1876 i Lindelse) samt datteren Jørgine Matine Charlotte Richter (født 1879 i Lindelse). Fra Skive Folkeblad d. 29. September 1884: En elskværdig Medborger: I Rudkjøbing Arrest hensidder i Følge Oland. Dagbl. for Tiden som Arrestant en Rebslagersvend, der er overbevist om at have gjort sig skyldig i Tyveri, Bedrageri, ildspåsættelse, Assurancesvig og Blodskam, og som er mistænkt for at have begået Barnemord. Er i 1890 anført som værende tilbage i Rudkøbing, hvor han var arbejdsmand på et jernstøberi. Uddrag af stamrullen i Vridsløselille: Domsnummer 7567, Fangenummer 5. Kendetegn: Stor kroget næse, vorte på overlæben, hjulbenet og med et ar i panden. Satte i 1881 ild på sit hus i Rudkøbing og hævede assurancesummen. Har stjålet brændsel, kartofler og rebslagergrej fra sin husbond. Løsladt 5. juni 1888.
 33. Ane Catrine Christensen, hustru til slagter Mads Christensen. Alder: 34 år. Dato: 8. september 1884. Langelands Herreder. HÆLERI. Dømt: 5 dage på vand og brød.
 34. Mads Christensen, slagter, Tranekær. Alder: 39 år. Dato: 15. september 1884. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 35. Kristen Madsen Hansen, tjenestekarl. Alder: 20 år. Signalement: 61 tommer, almindelig bygning, lyst hår, brune øjne. Dato: 18. september 1884. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 8 måneders fængsel. Afsendt til Vridsløselille d. 8. oktober. BONUSINFO: I følge stamrullen fra Vridsløselille Forbedringsanstalt er dommen ikke for tyveri men for omgang mod naturen. Domsnr: 7488 Fangenr: 362. Født d. 29. august 1864 i Skrøbelev Sogn. Faderen murer i Kragholm der har et fæstehus hvorpå holdes 1 ko og 1 får. Moderen død da han var 9 år. Har 4 halvsøskende. Stadig i skolen men mådelige kundskaber da han er “så langsom”. Har to gange drevet omgang med en hund. God sundhedstilstand og kan læse og skrive lidt. Løsladt d. 8. april 1885.
 36. Rasmine Laurentine Hansen, fruentimmer, Lejbølle. Dato: 22. september 1884. Langelands Herreder. HÆLERI. Dømt: 5 dages fængsel på vand og brød.
 37. Frederik Hansen Strange, røgter. Alder: 51 år. Signalement: 63 tommer, blond hår, blå øjne. Dato: 22. september 1884. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt 15 dage på vand og brød. BONUSINFO: Er i 1890 at finde som kreaturpasser i Nørre Vedby på Falster.
 38. Christen Hansen, arbejdsmand. Dato: 13. oktober 1884. TYVERI. Afsendt til Fåborg den 21. oktober 1884.
 39. Ole Christian Hansen, skomager, Tullebølle. Alder: 23 år. Signalement: 64 tommer, lyst hår, blå øjne. Dato: 15. oktober 1884. Langelands herreder. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 6 dage på vand og brød. BONUSINFO: Gift med Laurenthine Conradine Hansen. Fik d. 11. marts i 1884 sønnen Ulrik Christian Hansen, der døde 10 måneder gammel i 1885.
 40. Herman Johan Wahlers, smedesvend, Maribo. Alder: 32 år. Signalement: 64 tommer, blond hår, lyse øjne. Dato: 20. oktober 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 10 dage på vand og brød. BONUSINFO: Født d. 10. april 1853 i Maribo på Lolland. Søn af Nicolaus Hermann Jürgen Wahlers og Marie Catrine Smith. 
 41. Hans Peter Andersen, blikkenslagersvend. Alder: 32 år. Signalement: 62 tommer, blond hår, lyse øjne. Dato: 20. oktober 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 10 dages fængsel på vand og brød-.
 42. Hans Christian Christensen, handelsmand. Alder: 57 år. Signalement: 63 tommer, gråt hår, lyse øjne. Dato: 23. oktober. Langelands Herreder. TYVERI. Dømt: 2 års fængsel.
 43. Carl Frantz Kressner, stenhugger, Sachsen. Alder: 38 år. Dato: 27. oktober 1884. Anholdt og afsendt til Svendborg.
 44. Maans Larsson Strandquist. Alder: 31 år. Signalement: 63 tommer, blond hår, blå øjne. Dato: 27. oktober 1884. Langelands Herreder.
 45. Anders Kehler Jørgensen. Alder: 28 år. Dato: 6. november 1884. Langelands Herreder. Anholdt.
 46. Caroline Dorthine Hansen, pige, Tullebølle/Lejbølle. Alder: 24 år. Signalement: 60 tommer, lyst hår, blå øjne. Dato: 26. november 1884. Langelands Herreder. TYVERI. BONUSINFO: Indsat i Christianshavns Straffeanstalt d. 2. september 1884 og løsladt d. 2. marts 1886. Følgende tekst er uddrag fra Christianshavns Straffeanstalt: 26 år, født d. 30. januar 1860. Afleveret d. 22 november 1886 fra Langelands Herreder på 1½ år for 4. gange simpelt tyveri. Et sted hun var inde for at søge tjeneste tilegnede hun sig et ur af værdi 6 kroner. Straffet flere gange tidligere for tyveri (1880 No. 26, 1883 og 1885) og forsøg på fosterfordrivelse (1885). Modtog under afsonelsen disciplinærstraffe for dovenskab.
 47. Søren Rasmussen, arbejdsmand. Alder: 34 år. Signalement: Blond hår, lyse øjne. Dato: 27. november 1884. Rudkøbing Købstad. BIDRAG TIL BARN. Dømt: 5 dage på vand og brød.
 48. Martin Sofus Rasmussen, blikkenslagersvend. Alder: 32 år. Signalement: 62 tommer, sort hår, brune øjne. Dato: 7. december 1884. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 8 dages fængsel på vand og brød.
 49. Niels Peder Jensen, malersvend, Ordrup. Alder: 25 år. Signalement: 60 ½ tommer, brunt hår, blå øjne. Dato: 7. december 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 4 dages fængsel på vand og brød.
 50. Johan William Rathmann, tømrersvend, Silkeborg. Alder: 22 år. Signalement: 62 ½ tommer, rødt hår, brune øjne. Dato: 7. december 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: Dømt: 3 dages fængsel på vand og brød.
 51. Peter Anderson, skibsdreng, Sverige. Alder: 14 ½ år. Signalement: 58 tommer, lyst hår, blå øjne. Dato: 8. december 1884. Rudkøbing Købstad. TYVERI. Dømt: 25 slag ris.
 52. Niels Rasmussen, tjenestedreng. Alder: 17 år. Signalement: 63 ½ tommer, blond hår, blå øjne. Dato: 11. december 1884. Langelands Herreder. TYVERI.
 53. Mantzeus Carelius Meyland, malersvend, Næstved. Alder 34 år. Signalement: 62 tommer, sort hår, brune øjne. Dato: 21. december 1884. Langelands Herreder. BETLERI. Dømt: 20 dages fængsel på vand og brød. BONUSINFO:  Født d. 24. december 1850 i Næstved. Søn af Carl Frederik Meyland og Dorothea Caspersdatter.
 54. Nicolai Thorvall Jensen, saddelmagersvend. Alder: 36 år. Signalement: 65 tommer, sort hår, brune øjne. Dato: 21. december 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 20 dages fængsel på vand og brød.
 55. Laurits Larsen Svømmekjær, maskinarbejder, Bogense. Alder: 25 år. Signalement: 63 1/4 tommer, sort hår, mørkebrune øjne. Dato: 26. december 1884. Rudkøbing Købstad. BETLERI. Dømt: 15 dages fængsel på vand og brød.

De originale sider: (Arrestantnumrene ses ved at holde musen over billedet)