L – Mænd

 • Lars Knudsen af Tryggelev
 • Lars Godtfredsen af Vindeby
 • Lars Larsen af Illebølle
 • Lars Hansen af Hesselbjerg
 • 1837
 • Lars Hansen Fynboe af Longelse.
  • Dømt 1837 for at have mishandlet sin steddatter, således at hun kort efter døde. Straf: 8 måneders tvangsarbejde i Odense Tugthus, hvor han indsattes d. 12. januar 1837. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 2316. Indsat i Rudkøbing Arrest d. 8. marts 1836. Hans hustru Marthe Kirstine Rasmusdatter indsattes for samme brøde. Offeret var den 7-årige pige Dorthea Marie Hansdatter født i Longelse Sogn d. 23. juli 1828, som datter af Hans Sørensen og Stephine Olsdatter. Hun afgik ved døden d. 8. marts 1836 og blev begravet i Tullebølle Sogn. Lars Hansen Fynboe havde tidligere været gift med pigens moder Stephine Olsdatter, der døde i 1834.
 • Lars Petersen af ? Mølle i Fyn
 • Lars Hansen af Fuglsbølle
 • Lars Mortensen af Illebølle (født 28. februar i Herslev)
 • Lars Christensen Bromand af Magleby Fattighus
 • Lars Christiansen ad Hennetved (født 2. december 1843 i Tryggelev)
 • Ludvig Johansen af Fuglsbølle (født i 1824)
 • Lars Peder Jensen kaldet Wilhelm af Fuglsbølle (født 1808)
 • Lars Hansen Bjerg af Illebølle
 • Lars Frederik Christiansen (født 9. april 1848 i Humble)
 • Lars Pedersen af Brandsby (født 7. oktober 1836 i Hennetved)
 • Lars Christoffer Rasmussen af Helletofte (født 3. juni 1843)
 • Lars Madsen af Frellesvig (født 25. marts 1828 i Tullebølle)
 • Lars Nielsen Clausen af Herslev
 • Lars Hansen Johansen
 • Lars Hansen af Illebølle (født 1834)
 • Lars Christensen fattiglem af Lindelse
 • Lars Mikkelsen smed i Ennebølle (født 6. marts 1839)
 • Lars Hansen stenhugger i Frellesvig
 • Lars Pedersen af Illebølle (født 1824)
 • Lars Peder Larsen (født 16. august 1846)
 • Lars Christian Larsen af Tullebølle (født 1863)
 • Lars Johansen af Brandsby
 • Lauritz Rasmussen (født 6. august 1870)
 • Lars Rasmussen af Helletofte
 • Lars Pedersen kaldet Ane Lars (født 8. juli 1845)
 • Lars Pedersen af Illebølle (født 8. juli 1845)
 • Lars Peder Nielsen af Kerteminde (født 2. oktober 1861)
 • Laurits Madsen Andersen snedkerlærling. Født i Rudkøbing d. 24. december 1863. Dømt: 23. august 1879 for uterligt forhold. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 10 dage.
 • Lars Peter Godthart Andersen. 27 år gammel. Dømt: 30. maj 1890 for ? Straf: Bøde af 20 kroner.
 • Lars Peder Marius ? skomagersvend. Født 2. juni 1851. Dømt: 24. august 1878 for gadeuorden. Straf: Advarsel / Dømt: 17. maj 1881 for gadeuorden. Straf: Bøde på 4 kroner. / Dømt: 13. februar 1883 for voldeligt forhold mod vægter. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 2 dage.