P – Mænd

 • Peter Rasmussen af Helsned
 • Peter Hansen Bech af Marstal
 • Peder Caspersen af Hjorthede
 • Peder Henrik Christensen af Hennetved
 • Poul Broch
 • Peder Hansen Hannibal. Gift med Birthe Christensdatter (Gift år 1800 i Humble Sogn i følge kirkebogen), der ligeledes var tiltalt i første sag (se B-Kvinder). Død d. 24. maj 1833 i Nordenbro, Magleby Sogn i følge kirkebogen
  • Dømt: 1. november 1822 for indbrud, tyveri, trolddom og tyrannisk behandling mod sin hustru. Dommen afsagt ved Højesteret. Straf: Vand og brød i 5 gange 6 dage samt at betale sagens omkostninger. Sagen omtales i Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende d. 1. november 1822. (Udklip)
  • Dømt: 5. august 1824 for formentligt begået indbrud og tyveri samt for lovstridigt forhold mod rettens middel med videre. Dømt: 40 rigsdaler sølv til herredsfogeden samt at hensættes i Odense Tugthus til tvangsarbejde i 1 år. Anklageren ønskede i retten at opnå en dom på 5 års fæstningsarbejde i Nyborg. Sagen omtaltes i Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende d. 16 maj 1825. (Udklip). Peder indsattes i Odense Tugthus d. 17. februar og I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 2179.
 • Peder Saabye af Magleby
 • Peder Jensen ? af Nordenbro
 • Peder Rasmussen af Kædeby
 • Peder Olsen Pedersen af ?
 • Peder Jørgensen af Lindelse
 • Poul Hansen af Nordenbrogaard (født 16. december 1806 i Randers)
 • Peder Rasmussen af Hennetved
 • Peter Ferdinand Storm af Lindelse (født 24. september 1834)
 • Peder Hansen af Fuglsbølle (født 13. august 1816 i Ennebølle)
 • Peder Larsen Clausen af Hesselbjerg (født 3. april 1837 i Fodslette)
 • Peder Godtfredsen af Søndenbro (født 8. februar 1808 i Fuglsbølle)
 • Peder Christensen Jørgensen af Brandsby (født 22. april 1824)
 • Peder Johansen af Illebølle (født i København)
 • Peder Christiansen af Vindeby (født i Tryggelev)
 • Peder Christensen Jensen af Nordenbro (født 10. april 1820)
 • Peder Hansen Mortensen af Tullebølle (født 6. marts 1826)
 • Peder Julius Frederiksen af Kerteminde (født 29. juli 1838)
 • Peder Christian Larsen af Skrøbelev (født 28. december 1840)
 • Peder Larsen Christensen (født 19. februar 1839)
 • Peder Jeppesen af Stoense (født 14. februar 1832)
 • Peder Rasmussen af Strynø
 • Peder Mikkelsen Sørensen af Brandsby (født 21. februar 1813 i Haubølle)
 • Peder Rasmussen Johansen Gregersen af Lejbølle
 • Peder Rasmussen af Humble (født 31. marts 1847 i Fodslette)
 • Peder Hansen af Søverstorp (født 1851)
 • Peder Christian Andersen af Rudkøbing (født 1850) Dømt 1871
 • Peder Rasmussen bødker i Nordenbro
 • Peder Larsen af Tranekær (født 15. august 1853)
 • Peder Christian Hansen af Tranekær (født 27. juni 1857)
 • Peder Jørgensen af Botofte (født 10. juni 1857)
 • Peder Hansen Pedersen Goth af Fuglsbølle (født 2. september 1857)
 • Peder Rasmussen Pedersen af Vindeby (født 29. april 1867)
 • Palmus Hans Peter Hansen af Dybbøl (født 20. januar 1844)
 • Peder Hansen af Longelse Sønderskov
 • Peder Christiansen (født 1. maj 1874)
 • Peder Magnus Rasmussen af Tryggelev (født 4. august 1871)
 • Peder Mortensen høker
 • Peter Dorn rebslager af Tranekær.
  • Dømt: 15. august 1877 – for uberettiget handel. Straf: Advarsel. (Født i Svendborg)
 • Poul Christian Nielsen af Øsløs (født 12. maj 1845)
 • Peder Nielsen (født 8. januar 1836)
 • Petter Andersen sømand. Født i Sverige d. 9. maj 1870.
  • Dømt: 6. februar 1885 for tyveri. Straf: 25 slag ris.
 • Peder Wilhelm Andersen smedesvend. Født i Rønneby i Sverige d. 20. marts 1852.
  • Dømt: 15. september 1877 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage.
 • Peder Andersen værtshusholder. Født: 19. september 1834.
  • Dømt: 25. april 1882 for rufferi. Straf: Frifundet, dog med udredelse af sagens omkostninger. Ændret ved overretsdom d. 13/3 1883 til fængsel i 2 gange 5 dage på vand og brød samt forbrydelse af borgerskab. Ændret ved Højesteret d. 25/5 1883, hvor overrettens dom stadfæstedes.
 • Peter Christian Andersen. Født d. 20. december 1870 i Herlufmagle. Dømt: 29. august 1891 for betleri. Straf: Varetægtsfængslet
 • Peter Bremholm af Ulbølle Mark. Dømt: 28. marts 1879 for ulovlig hverv? udvandrere. Straf: Bøde af 40 kroner.
 • Per Elof Blomstrand skræddersvend. Født d. 28. november 1868 i Sverige. Dømt: 28. november 1892 for gadeuorden. Straf: Bøde af 15 kroner til Københavns Politikasse.
 • Peder Carl Be? værtshusholder. Dømt: 1. september 1891 for overtrædelse af næringstilladelse. Straf: Bøde på 2 kroner til politikassen. / Dømt; 9. januar 1892 for n? Straf: Advarsel.