Retsvæsen før 1800

I 1730’erne begyndte man at opføre tugthuse rundt omkring i Danmarks større byer. Fra dette tidspunkt begyndte man også i højere grad at sende dømte personer fra Langeland til afsoning udenfor øen. Indtil da opbevaredes arrestanter og mistænkte lokalt, enten på herregårdene i et dertil indrettet aflukke eller i en af byens offentlige bygninger.