Album XV

Album

Dette album indeholder en del billeder, hvorpå der er skrevet navne under. De originale billeder er overdraget til Finn Holbæk, der har direkte slægtsforbindelse til flere af personerne.

Continue Reading