Album XV

Album

Dette album indeholder en del billeder, hvorpå der er skrevet navne under. De originale billeder er overdraget til Finn Holbæk, der har direkte slægtsforbindelse til flere af personerne.

Continue Reading

Ukendte – Album XIIII

Album

Dette album købte jeg for flere år siden på et loppemarked. Overraskende nok indeholder det billeder af personer som jeg selv kunne genkende fra mit eget engagement i slægtshistorie. Personerne jeg genkender tilhører min oldefars familie og de kom fra Thy. Det kunne selvfølgelig være dejligt at få navne hæftet på de resterende.

Continue Reading

Ukendte – Album XIII

Album

Personerne i dette album kan ikke som sådan siges at være helt ukendte, da der på langt de fleste var skrevet navn på. Familien Ravnborg, Steenstrup, Rehders og Fangel var bosat nord for Aalborg og her forpagtede de større herregårde blandt andet Vildmosegård og Hvilshøjgård i Vendsyssel. Dette album hører sammen med Album XI og Album XII

Continue Reading

Ukendte – Album XII

Album

Personerne i dette album kan ikke som sådan siges at være helt ukendte, da der på langt de fleste var skrevet navn på. Familierne Ravnborg, Steenstrup, Rehders og Fangel tilhørte det bedre borgerskab og var bosat hovedsageligt nord for Aalborg. Her forpagtede eller ejede de flere større herregårde blandt andet Vildmosegård, Gudumlund og Hvilshøjgård i …

Continue Reading