Ukendt

 • ? Hansen Godtfredsen (født 9. august 1867)
 • Knudsen på Hjortholm
 • Goth
 • ? Mathiasen Schmidt af Dragør (født 1832)
 • Claus Jørgensens enke af Helletoft. Dømt ?. Ulovlig brændevinshandel. Straf: bøde.
 • Fyrsteling ? skomager. Dømt
 • Hansen, Hansen og Pelle Hansen. Dømt: 14 december 1869 for køb af ? eller forsøg derpå. Straf: Frifundet ved overretten.
 • Bergstrøm. Dømt: 31. maj 1836 for politiuorden. Straf: Mulkt af 1 rigsdaler.
 • Bramdrup købmand. Dømt: 30. august 1870 ved politiretten for ulovligt næringsmisbrug. Straf: Mulkt af 15 rigsdaler.
 • Bech gulsmedesvend. Dømt: 26. juni 1877 for gadeuorden. Straf: Bøde 1 krone.
 • Bang gæstgiver af Rudkøbing. Dømt: 29. november 1879 for ? Straf: Bøde af 4 kroner.
 • Bergmann skomagersvend. Dømt: 8. december 1880 for gadeuorden. Straf: Advarsel.
 • Boas skomagersvend. Dømt: 31. maj 1881 for gadeuorden. Straf: Bøde på 2 kroner.
 • Christiansen af Norge. Dømt: 1857 for overtrædelse af forordningen af 8. juni 1839. Straf: Mulkt af ?
 • Dengler sadelmager. Dømt: 19. november 1867 for uberettiget næringsbrug. Straf: Mulkt af 5 rigsdaler. / Dømt: 20. april 1869 for uberettiget ?. Straf: Mulkt af 8 rigsdaler.