B – Mænd

  • 1802
  • Berendt Pedersen.
    • Dømt: 17. juli 1802 for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 6 måneder. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1336.
  • 1820
  • Bertel Thomsen sømand i Rudkøbing.
    • Dømt: 21. marts 1820 for voldeligt overfald og muligt manddrab på Claus Jensen Strynø. Straf: En mulkt af 10 rigsdaler sølv til fattigkassen og sagens omkostninger.