E – Kvinder

 • 1816
 • Elisabeth Jørgensdatter af Herslev.
  • Dømt: 30. november 1816 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1844
 • Ellen Jørgensdatter af Statene (Andreas Clemmesens hustru).
  • Dømt: 11. juni 1844 for tyveri og hæleri. Straf: 5 dages fængsel på vand og brød.
 • 1846
 • Ellen Cathrine Hansen. Født i Lindelse Sogn d. 22. april 1824 (kilde), som datter af Hans Mortensen og dennes hustru Anne Hansdatter i Illebølle. Viet i Vor Frue Kirke i Svendborg d. 1. april 1858 (kilde) til Peter Christian Hansen af Varde.
  • Dømt: 21. april 1846 for at have lagt skjul på sin frugtsommelighed og for ikke under fødslen at have brugt de ordentligt beskikkede midler. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød. Straffen afsonedes i Rudkøbing Arrest fra d. 18. maj 1846 og hun blev løsladt d. 17. juni 1846. Hun havde arrestantnummer 31. Barnet blev født d. 19. februar 1846 i Lindelse Sogn (kilde) og blev døbt Christian Hansen d. 15. marts 1846 i Lindelse Kirke.
 • 1869
 • Elna Clausen af Bøstrup (glarmester Christian Meyer Clausens hustru).
  • Dømt: 13. august 1869 for voldelig adfærd overfor nævningene. Straf: Simpelt fængsel i 8 dage.
  • Dømt: 7. november 1870 for trusler og vold mod politiet. Straf: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød.
 • Ukendt
 • Elisabeth Johanne Hansen. Uden information.