F – Kvinder

  • 1857
  • Frederikke Pedersen af Skrøbelev (Rasmus Christian Hansens hustru). Dømt: 24. marts 1857 for hæleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage. (Født 1816)
  • 1871
  • Florentine Hannesine Christensen af Longelse. Dømt: 22. juli 1871 for tyveri. Straf: 2 gange 4 dages fængsel på vand og brød. (Født 1850)
  • 1884
  • Frederikke Martine Watson af Strandby, Tranekær. Dømt 12. maj 1884 for fosterfordrivelse. Straf: Forbedringshus i 8 måneder. Straffen stadfæstet af højesteret. Ændret ved Kongelig Resolution til fængsel på vand og brød til 6 gange 5 dage. (Født 22. august 1850)
  • 1890
  • Frederikke Frederiksen af Fuglsbølle. Dømt: 25. februar 1890 for falskneri. Straf: Vand og brød i 8 dage. (Født 16. september 1865)