G – Mænd

  • Gotfred Petersen af Ristinge. (Født d. 11. oktober 1778 i Humble / Død d. 26. maj 1843 i Odense Tugthus) Dømt d. 1. september 1840 – for mordbrand. Straf: Bør have forbrudt sin hals og hans legeme derefter lægges på stejle. Bemærkning: Dommen ændredes således at han afsonede i Odense Tugthus da staffen ændredes til 8 års tugthusarbejde i Højesteret. (Langelands Herredfoged: 4/8-1840, 4/8-1840 og 18/8-1840) (Juridisk Ugeskrivt 1840-1841 bind 2, s. 441) (Omtale i Fædrelandet d. 19. marts 1841 s. 4 og i Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende d. 27. marts 1841 s. 1)
  • Gregers Jensen af Nøreballe. Dømt: 27. april 1870 for hæleri. Straf: 2 gange 5 dages fængsel på vand og brød. / Dømt: 14. november 1885 for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 20 dage. (Født 3. november 1815)
  • Georg Leonhardt Eichert skrædder af Longelse. Dømt: 12. juli 1877 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage. (Født 1850)
  • Gustav Adolf Bergmann af Berlin. Født 27. marts 1859. Dømt: 10. oktober 1885 for betleri. Straf: Vand og brød i 3 dage.