H – Mænd

 • 1802
 • Hans Poulsen (Hansen) af Fodslette. Dømt: 17. juli 1802 for tyveri. Straf: Tugthusarbejde i 2 måneder. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1338.
 • 1806
 • Hans Rasmussen Palle. Dømt 5. april 1806 for tyveri. Straf: Stryges til kagen og hensættes til fæstningsarbejde på livstid.
 • Hans Eriksen af Ristinge. Dømt: 5. april 1806 for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 1 år. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1547. Fik i 1805 tvillingedøtre med kvinden Johanne Michelsdatter, der på samme tid var gift med Niels Christiansen Hyre, der sad fængslet i Københavns Stokhus.
 • Hans Clemmesen af Fæbæk. Dømt: 16. september 1806 for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 8 måneder. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1555.
 • Hans Palle. 28. juni 1806 for tyveri. Straffes med ris under fogedens opsyn.
 • Hans Jørgensen Hannibal af Helsned. Dømt: 22 november 1806 for tyveri. Straf: Tugthusarbejde i Odense Tugthus i 1 år. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1577.
 • 1808
 • Hans Rasmussen af Fodslette. Dømt: 24. december 1808 for delagtighed i brandstiftelse. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • 1810
 • Hans Larsen af Bagenkop. Dømt: 5 maj 1810 for ?. Straf: En mulkt af 10 rigsdaler til amtsfattigkassen.
 • 1815
 • Hans Jensen Duus af Hesselbjerg. Dømt: 29. April 1815 for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 1 år. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1961. Død d. 24 februar 1816 om eftermiddagen og hans efterladte pjalter blev som sædvanligt fordelt imellem fangerne.
 • 1820
 • Hans Petersen. Dømt: 25. marts 1820 for indbrud og tyveri. Straf: Kagstrygning og fæstningsarbejde på livstid.
 • Hans Rasmussen af Brandsby. Dømt: 1. juli 1820 for tyveri. Straf: 4 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1821
 • Hans Jørgensen af Magleby. Dømt: 31. marts 1821 for tyveri. Straf: Kagstrygning og hensættes til fæstningsarbejde på livstid.
 • Hans Andersen Amme Nordschou. Dømt: 30. august 1821 for tyveri. Straf: Tugthusarbejde i 1 år. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 2122. / Dømt: 13. april 1824 for svigagtig omgang med hittegods. Straf: 5 dage på vand og brød.
 • 1822
 • Hans Jørgensen af Illebølle. Dømt: 30 september 1822 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • Hans Hansen af Orø. Dømt: 24. december 1822 for at have injurieret Sognefogeden under hans embedsførelse ved en udpantning. Straf: 4 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1823
 • Hans Jacob Rasmussen af Illebølle. Dømt: 14. juli 1823 for at have købt og borttaget noget hør fra Mathiesen fra Illebølle. (Hæleri? – Se Christian Mathiesen under C) Straf: Frifundet for tiltale i sagen.
 • 1825
 • Hans Rasmussen af Vesterby. Dømt: 12. marts 1825 for tyveri. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød.
 • Hans Jørgensen af Illebølle. Dømt: 30. april 1825 for tyveri og bedrageri. Straf: Fængsel på vand og brød 3 gange 5 dage.
 • 1831
 • Hans Nielsen Suhre af Kædeby.
  • Dømt: 28. juni 1831 for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 1 år. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 2256. Forinden var han indsat i Rudkøbing Arrest, hvortil han blev indskrevet d. 14. marts 1831.
  • Dømt: 23. november 1844 for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus som forbedringsfange i 3 år. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 2707 – Løsladt herfra d. 27. august 1846, da dommen nedsattes til 1 1/2 år.
 • Hans Jacob Hansen af Kædeby. Dømt: 28. januar 1831 for tyveri. Straf: Vand og brød i 6 gange 5 dage. Forinden var han indsat i Rudkøbing Arrest, hvortil han blev indskrevet d. 23. marts 1831.
 • 1833
 • Hans Hansen Strange. august 1833 for ?. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1834
 • Hans Madsen Godtfredsen af Nordenbro. Dømt: 7 juni 1834 for ? forhold. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1835
 • Hans Madsen Thor af Knepholm. Dømt: 21 november 1835 for tyveri. Straf; 2 gange 5 dage på vand og brød. / Dømt: 13. december 1836 for ? adfærd mod et fruentimmer. Straf: 4 gange 5 dage på vand og brød. / Dømt: 12 september 1837 for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 2 år. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 2350.
 • 1836
 • Hans Rasmussen Fynboe. Dømt: 2. februar 1836 for voldsom adfærd på skolelærer Jacobsen i Fuglsbølle i skoleundervisningen. Straf: Arbejde i Odense Tugt – og Forbedringshus i 1 år.
 • Hans Madsen Jørgensen (Thor) af Humble. Dømt: 23. juli 1836 for tyveri. Straf: Frifundet for actors tiltale. / Dømt: 18. december 1858 for voldeligt overfald på fogedens mand. Straf: 3 gange 5 dages fængsel på vand og brød. / Dømt: 23. maj 1863 for tyveri. Straf: Forbedringshus i 8 måneder. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 3471. (Født 1858)
 • 1838
 • Hans Hansen Schmith af Humble. Dømt: 4. september 1838 for indbrudstyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 1 år. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 2400. (Dømt sammen med Hans Nielsen og Mads Hansen Drost (M)).
 • Hans Nielsen af Humble. Dømt: 4. september 1838 for indbrudstyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 1 år. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 2401. (Dømt sammen med Hans Hansen Schmidth og Mads Hansen Drost (M)).
 • 1839
 • Hans Jørgen Hansen af Øster Aaby på Fyn. Dømt: 12. juni 1839 for overtrædelse af forordningen af 13. januar 1741 (religiøse sammenkomster). Straf: En mulkt af 50 rigsdaler.
 • Hans Larsen af Lykkeby. Dømt: 12. juni 1839 for overtrædelse af forordningen af 13. januar 1741 (religiøse sammenkomster). Straf: En mulkt af 2 rigsdaler.
 • Hans Andersen af Hesselbjerg. Dømt: 26. januar 1839 for overtrædelse af forordningen af 1819. Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • 1841
 • Hans Frederiksen Nielsen af Nordenbro. Dømt: 28. december 1841 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage.
 • 1842
 • Hans Hansen Hvidemann. Dømt: 15. februar 1842 for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 40 dage.
 • 1843
 • Hans Godtfredsen af Helsned. Dømt: 24. januar 1843 for forfalskning af sin skudsmålsbog. Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage.
 • Henrik Larsen af Knepholm. Dømt: 28. februar 1843 for tyveri og forfalskning af sin skudsmålsbog. Straf: Fængsel på vand og brød i 4 gange 5 dage.
 • Hans Jørgen Henrik Hansen møller i Lindelse Mølle. Dømt: 4. november 1843 for mordforsøg. Straf: Forbedringsarbejde på livstid. Ændret til frifindelse i ved Højesteret (1) og (2) i 1844.
 • Hans Gottlieb Carl Rasmussen slagter i Lindelse. Dømt: 4. november 1843 for mordforsøg. Straf: Frifundet for actors tiltale.
 • 1844
 • Hans Clausen Christensen skipper af Marstal. Dømt: 14.september 1844 for toldovertrædelser. Straf: Mulkt af 30 rigsdaler til Svendborg Amtsfattigkasse.
 • 1845
 • Hans Christensen kaldet Fyhn af Hesselbjerg. Dømt: 13. september 1845 for toldovertrædelser. Straf: Mulkt af 5 rigsdaler til Svendborg Amtsfattigkasse.
 • 1846
 • Hans Madsen Hansen af Nordenbro (Gade). Dømt: 16. juni 1846 for lovstridigt og fornærmeligt forhold imod den ? fuldmægtig Barfoed. Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage. / Dømt: 20. december 1870 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • Hans Iversen Hansen af Kædebyhaver. Dømt: 2. maj 1846 for tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i Odense Tugthus i 18 måneder.
 • 1847
 • Hans Henrik Axelsen af Strynø. Dømt 29. april 1847 for tyveri eller ? Straf ?
 • 1850
 • Hans Henrik Jensen af Kædeby. Dømt: 28. december 1850 for ?. Straf: Fængsel på vand og brød i 4 gange 5 dage.
 • 1853
 • Hans Jørgensen af Rudkøbing Kohave. Dømt: 5. marts 1853 for tyveri. Straf: 2 års forbedringshusarbejde. (Født 20. juli 1817 i Tryggelev)
 • Hans Hansen af Lindelse (Søn af Hans Jørgensen af Rudkøbing Kohave). Dømt: 17. maj 1853 for tyveri. Straf: 20 slag ris ? (Født 2. oktober 1841)
 • Hans Rasmussen af Nordenbro. Dømt: 10. december 1853 for tyveri Straf: 18 måneder i forbedringshus. / Dømt: 11. juni 1859 for tyveri og løsgængeri. Straf: Forbedringshusarbejde i 4 år. / Dømt 20 august 1864 for tyveri og overtrædelse af polititilhold. Straf: Forbedringshusarbejde i 3 år. (Født 24. oktober 1831 i Simmerbølle)
 • 1857
 • Hans Larsen Hansen daglejer af Longelse. Dømt: 24. marts 1857 for tyveri og hæleri. Straf: Frifundet for actors tiltale. (Født 1807)
 • Hans Henrik Hansen af Tryggelev. Dømt: 22. september 1857 for tyveri. Straf 2 års forbedringshus. (Født 9. oktober 1835)
 • 1858
 • Hans Christensen af Broholm. Dømt: 20. februar 1858 for ? Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød. (Født 5. august 1833)
 • Hans Jensen Hansen kaldet Isack. Dømt: 22. april 1858 for tyveri m.m. Straf: Tugthusarbejde i 2 år. (Født 1. januar 1820)
 • Hans Rasmussen Pedersen kaldet Storehans. Dømt: 22. april 1858 for tyveri og indbrud. Straf: tugthusarbejde i 6 år. (Født 21. april 1822)
 • Hastrup af Hjortholm. Dømt: 24. juni 1858 for ? Straf: Frifundet. / Dømt: 14. december 1869 for køb af ? eller forsøg herpå. Straf: Simpelt fængsel i 4 dage. Ændret ved overretsdom d. 14. juni 1870 til bøde.
 • 1859
 • Hans Larsen Hansen af Frellesvig. Dømt: 6. august 1859 for tyveri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød. (Født 4. marts 1829)
 • 1860
 • Hans Pedersen af Fuglsbølle. Dømt: 16. juni 1860 for tyveri. Straf: Offentlige arbejde i ? år. (født 26. marts 1830)
 • 1861
 • Hans Jørgensen af Haubølle. Dømt: 2. februar 1861 for ?. Straf: 4 gange 5 dage på vand og brød.
 • Hans Pedersen af Tressebølle. Dømt: 20 juli 1861 for attenteret voldtægt eller i hvert fald uterligt og voldeligt ? mod en ?. Straf: Forbedringshus i 8 måneder. (Født 1842)
 • 1862
 • Hans Mikkel Christensen. Dømt 2. december 1862 for delagtighed i barnefødsel i dølgsmål m.m Straf: 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød m.m. (Født 3. februar 1826)
 • 1865
 • Hans Christian Hansen af Kadsebølle. Dømt: 22. november 1865 for voldelig adfærd. Straf: Mulkt af 15 rigsdaler til Langelands Herreders Politikasse. (Født 26. august 1840)
 • Hans Rasmussen af Tullebølle. Dømt: 22. november 1865 for voldelig adfærd. Straf: Frifundet for actors tiltale. (Født 6. marts 1847)
 • 1868
 • Hans Jørgensen af Ærø. Dømt: 28. oktober 1868 for betleri og falskneri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød.
 • 1870
 • Hans Pedersen af Tryggelev. Dømt: 19. marts 1870 for at tilføje andre ? og skade. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød. Stadfæstet i Overretten d. 3/6 1870 og i Højesteret d. 6/10 1870. (født 1813)
 • Hans Thomsen af Helsned. Dømt: 1. juni 1870 for tyveri. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød. Æresoprejsning af 13/4 1894 og 25/1 1808. (Født 1843)
 • Hans Jensen af Helsned. Dømt 1. juni 1870 for tyveri og betleri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød. (Født 1822)
 • 1871
 • Hans Hansen Bonde af Tryggelev. Dømt: 22. juli 1871 for dyrplageri. Straf: Bøde på 5 rigsdaler. (Født 1841) Dømt 1871
 • 1872
 • Hans Peder Christiansen røgter i Lejbølle. Dømt 20. januar 1872 for bedrageri. Straf: 10 dages fængsel på sædvanlig fangekost. Stadfæstet i Overretten d. 27/4 1872 og i Højesteret d. 17. juni 1872. / Dømt: 27. januar 1874 for tyveri. Straf: 3 gange 5 dage på vand og brød. Stadfæstet i Højesteret d. 20. april 1874. / Dømt: 16. marts 1876 for tyveri og forsøg derpå. Straf: 1 års forbedringshusarbejde. Ændret i overretten d. 9. maj 1876 til 6 gange 5 dage på vand og brød. / Dømt: 24. januar 1877 for tyveri. Straf: 1 års forbedringshusarbejde. (Født 15. september 1854)
 • 1877
 • Hans Madsen Hansen smed i Nordenbro. Dømt: 3. marts 1877 for tyveri og mishandling af hustru. Dømt: Fængsel på sædvanlig fangekost i 4 måneder. (Født 13. april 1815)
 • Hans Peder Christiansen. Dømt: 24. januar 1877 for tyveri. Straf: 1 års forbedringshusarbejde. (Født 15. september 1854)
 • Hans Christian Hansen af Simmerbølle. Dømt: 27. marts 1878 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 26. august 1840)
 • Hans Peder Christiansen. Dømt: 24. januar 1877 for tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år. (Født 15 september 1854 på Sjælland)
 • H. H. Hansen skipper af Lohals. Dømt: 23. juni 1877 for ? uorden. Straf: Bøde af 2 rigsdaler.
 • 1878
 • Hans Christian Nielsen af Haubølle. Dømt: 27. april 1878 for tyveri Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage. (Født 22. september 1848)
 • Henrik Götscke. Dømt: 12. december 1878 for tyveri og hæleri. Straf: Forbedringshusarbejde i 2 år. / Dømt: 17. oktober 1883 for forargeligt samliv. Straf: Simpelt fængsel i 8 dage. (Født 1. november 1840)
 • Hans Frandsen Rasmussen af Tullebølle. Dømt: 12. december 1878 for tyveri Straf: Forbedringshusarbejde i 18 måneder. (Født 21. november 1850)
 • Hans Jørgen Pedersen kaldet Goth af Fuglsbølle. Dømt: 19. november 1878 for Meddelagtighed i legemsbeskadigelse og voldelig adfærd. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 30 dage. (Født 9. maj 1854)
 • 1879
 • Hans Jacob Pedersen kaldet Braaby. Dømt: 20. august 1879 for forsøg på voldtægt. Straf: Forbedringshusarbejde i 8 måneder. (Født 1849)
 • Hans Hansen. Dømt: 13. september 1879 for uagtsomt manddrab. Straf: Bøde på 20 rigsdaler. (Født 18. april 1863)
 • 1880
 • Hans Larsen. Dømt: 10. marts 1880 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage. (Født 12. december 1839)
 • Hans Henrik Madsen af Snøde. Dømt: 17. juli 1880 for tyveri. Straf: Simpelt fængsel i 15 dage. (Født 5. august 1868)
 • 1883
 • Hans Bruun af Nordenbro. Dømt: 3. november 1883 for urigtig mål og vægt. Straf: Bøde på 4 kroner.
 • 1884
 • Hans Frederik Ferdinand Bünger smedesvend. Født d. 23. december i Odense. Dømt: 26. februar 1884 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage.
 • Hans Jørgensen af Marstal. Dømt: 6. maj 1884 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 15. august 1838)
 • Hans Christian Hansen af Fuglsbølle. Dømt: 30. april 1884 for vold m.m mod politiet. Straf: ? (født 11. december 1833)
 • Hans Peter Andersen blikkenslager. Født i København d. 9. april 1852. Dømt: 4. november 1884 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 2 gange 5 dage.
 • Hans Christian Christensen. Dømt: 18. november 1884 for tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i 2 år. (Født 25. juni 1827)
 • 1885
 • Hans Christian Hansen. Dømt: 18. august 1885 for vold. Straf: Simpelt fængsel i 8 dage. (Født 1. oktober 1863)
 • Hans Peter Andersen dreng af ?.
  • Dømt: 5. september 1885 for tyveri. Straf: 15. slag ris.
 • Hans Peter August Buxbom. Dømt: 5. september 1885 for tyveri. Straf: 20 slag ris. Nedsat til 15 slag ved extraretsdom d. 17. maj 1886.
 • Hans Christian Dreyer. Født i Rudkøbing d. 27 november 1864. Dømt: 5. september 1885 for tyveri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage.
 • 1886
 • Hans Peter Jensen skomager af Tevelsø. Dømt: 20. september 1886 for bedrageri. Straf: Vand og brød i 2 gange 5 dage. (født 14. november 1837)
 • 1887
 • Hans Andersen Hansen. Dømt: 4. juli 1887 for tyveri. Straf: 15 rottingsslag. (Født 8. maj 1871)
 • 1889
 • Hendrik Valentin Barfoed i Rudkøbing. Dømt: 21. marts 1889 for ? Straf: Advarsel.
 • 1890
 • Hans Christiansen smed i Torpe. Dømt: 2. april 1890 for voldtægt. Straf: Frifundet ved Højesteret. (Født 20. marts 1834)
 • Hans Christian Petersen kaldet Hvidtfeldt af Gudbjerg. Dømt: 7. juni 1890 for tyveri. Straf: Forbedringshusarbejde i 1 år. (Født 11. november 1859)
 • Hans Jørgen Jensen af Rudkøbing. Dømt: 20. juni 1890 for ? Straf: Fængsel i 14 dage.
 • Hans Peter Hansen af Hundstrup. Dømt: 10. december 1890 for tyveri og bedrageri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage. (Født 16. april 1862)
 • 1891
 • Hans Rasmussen. Dømt: 211. november 1891 for tyveri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 20 dage. (Født 3. september 1824)
 • Hans Jensen Korse af Magleby. Dømt: 24. december 1891 for betleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 5 dage. (Født 11. september 1835)
 • Hans Andersen ? Dømt: 3. november 1891 for ulovlig ? Straf: Bøde af 20 kroner til amtsfattigkassen.
 • 1892
 • Hans Christian Mortensen af Magleby. Dømt: 14. marts 1892 for hæleri. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 dage. (Født 23. oktober 1873)