Diverse avisklip fra 1800-1850

Mystisk dyrefødsel:

Den Kongelige privilegerede Viborger Samler d. 7. april 1800.

Indenlandske Efterretninger. På Langeland har et gammelt Får , som sædvanlig fået 3 ordentlige Lam, løbet med en Hjort, og født 3 Dyrelam, hvilke alle døde straks efter Fødslen.

Bortbleven skipperdreng fra Lejbølle:

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger d. 15. maj 1800.

Den 15. denne måned er min Skibsdreng blevet borte; og jeg formoder han er tilstødt en ulykkelig hændelse, så lover jeg herved en god Dusør for den som kan tilvejebringe ham, eller give Oplysning om hvor han er afbleven. Han var middemådig af Bert, smal af Ansigt, sort Hår, brede Fødder, klædt i rødstribet Hørgarns Trøje, store Bandstovler på Benene, og hedder Lars Wilhelm Hansen, samt er født i Lejbølle på Langeland. Angivelse om ham modtages i Hørboden Nummer 4 under Børsen. Lars Vink – Skipper fra Rudkøbing på Langeland.

Skolelæreren i Tryggelev dræbt af lynet

Den til Forsendelse med Brevposten Kongelig allernaadigst alene privilegerede Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis d. 23. august 1828

Det var Skolelærer Rasmussen i Tryggelev på Langeland, som sidstfulgte Søndag blev dræbt af Lynilden på Marken i Nærheden af sit Hjem, tillige med en Husmand fra samme Sogn, da de begge ved en optræffende Tordenbyge søgte Ly ved et Træ. Overalt har Lynilden i indeværende år oftere slået ned her tillands.

Penge til et vanvittigt barn i Tryggelev

Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende d. 1. januar 1846

Et Andragende fra Tryggelev og Fodslette Sogneforstanderskab om en årlig Understøttelse af Amtsfattigkassen til Pigen Ane Kirstine Madsens vanvittige Barn Johanne Larsdatters Bevogtning. Amtsrådet bevilgede, efter de oplyste Omstændigheder, til dette Barns Bevogtning en Understøttelse af Amtssfattigkassen af 8 Rigsbanksdaler for 1846 og fremdeles årlig så længe det godtgøres at barnet er i live og er i samme tilstand.