I – J – Mænd

 • Jens Peter Aarenstrup. Dømt: 6. august 1889 for bedrageri. Straf: Vand og brød i 5 dage. (Født d. 19 juni 1867 i København)
 • Jens Christensen. Dømt: 24. september 1877 for ulovlig omgang med hittegods. Straf: Fængsel på vand og brød i 3 dage. (Født 21 september 1840)
 • Johansen Iver Clausen. Dømt: 27. december 1877 for bedrageri. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 15 dage. (Født 1835)
 • Johan Christensen skovfoged. Dømt: 12. september 1885 for delagtighed i fosterfordrivelse. Straf: Fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage. (Født 12. juli 1829)
 • Jørgen Clausen Christiansen af Haubølle. Dømt: 27. februar 1890 for trusler på livet. Straf. Anbringes i varetægt. (Født 1. april 1870)
 • Jørgen Hansen af Tandslet på Als (født 19. november 1843)
 • Jørgen Frederik Hansen af Klintebjerg (født 2. maj 1844)
 • Jørgen Peder Hansen af København (født 19. september 1827)
 • Jacob ?lner. Dømt: 1802 for tyveri. (Ingen yderligere oplysninger)
 • Jens Pedersen af Longelse. Dømt: 1. oktober 1802 for tyveri. Straf: Arbejde i Odense Tugthus i 2 måneder. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1351. / Dømt: 5. marts 1805 for tyveri. Straf: Rasphusarbejde i 5 år. / Dømt: 21 december 1822 for omgang mod naturen og tyveri. Straf: Straffes med bål og brand.
 • Jens Stephansen af Nordenbro. Dømt: 5. november 1805 for tyveri. Straf: Tugthusarbejde i 2 måneder. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1496.
 • Jens Madsen Strynbo af ? Dømt: 5. april 1806 for tyveri. Straf: 4 måneder i Odense Tugthus.
 • Jørgen Jørgensen Neergaard af Fodslette. Dømt: 24. december 1808 for brandstiftelse. Straf: ?
 • Jørgen Pedersen af Vesterby. Dømt: 7. december 1816 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • Jens Jensen af Herslev. Dømt: 16. december 1820 for tyveri. Straf: 6 gange 5 dage på vand og brød./ Dømt: 26. juli 1823 for løsgængeri m.m. Straf: 8 dage på vand og brød samt en mulkt af 5 rigsdaler.
 • Jens Jensen af Herslev. Dømt: 16. december 1820 for hæleri m.m. Straf: Fængsel på sædvanlig fangekost i 40 dage. / Dømt: 26. juli 1823 for betleri. Straf: Simpelt fængsel i 14 dage.
 • Johan Henrik Andersen Sjællænder af Fuglsbølle. Dømt: 12. maj 1821 for manddrab. Straf: At miste sit liv m.m
 • Jørgen Suhr. Dømt: 12. januar 1821 for voldeligt overfald på toldbetjent. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Johan Suhr. Dømt: 12. januar 1821 for voldeligt overfald på toldbetjent. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Jacob Rasmussen af Bammeskov. Dømt 21. december 1822 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • Johan Frederik Henriksen. Dømt: 19. september 1823 for tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Johan Henrik Christiansen. Dømt: 19. september 1823 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød. / Dømt: 5. april 1824 for at have forårsaget ? Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Jens Gj? af Illebølle. Dømt: 14. januar1826 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • Jørgen Thor af Humble. Dømt: 13 maj 1826 for tyveri. Straf: 2 gange 5 dage på vand og brød.
 • Jens Eriksen Jensen af Humble. Dømt: 13. maj 1826 for medvirkende til tyveri. Straf: Frifundet for actors videre tiltale.
 • Jens Jørgensen
 • Johan Henrik Wilbrandt af Magleby
 • Jørgen Jensen Neppe
 • Jacob Møller
 • Jens Christensen af Tryggelev
 • Jens Jørgensen af Nordenbro
 • Jens Jørgensen af Humble
 • Jørgen Madsen Boye af Nordenbro
 • Johan Frederik Henriksen af ?
 • Jørgen Jensen Thor
 • Jørgen Jensen af Herslev
 • Johanne Nielsen af Fyn
 • Jørgen Christensen af Bagenkop
 • Jens Olsen Pedersen af Jylland på Hjortholm
 • Jens Thomsen Jørgensen af Sønderbro
 • Jens Thomsen af Rørsøe Fattighus
 • Johan Anthern Dichmann af Herslev
 • Jørgen Madsen Hansen Hannibal af Hesselbjerg
 • Johan Christian Hansen af Tryggelev (født i Hesselbjerg)
 • Jørgen Rasmussen ad Nordenbro (født i Magleby)
 • Jens Hansen Jørgensen af Rudkøbing Møllemark
 • Jens Christensen af Haubølle Mark
 • Jens Christensen af Strynø
 • Jens Andreasen af Rigstinge Hale
 • Jens Johansen på Hjortholm
 • Johan Andersen Nielsen af Fodslette
 • Jens Hansen af Tranekær (født 8. juli 1843 i Stengade)
 • Johan Henrik Jørgensen af Tranekær (født 4. august 1808 i Clausebølle)
 • Jens Jensen af Hesselbjerg (født i Jyderup 1802)
 • Jens Olsen af Snøde (født 17. februar i Stoense)
 • Jens Rasmussen af Tullebølle (født 20. marts 1839
 • Johan Larsen kaldet Svendsen af Skrøbelev (født 1809)
 • Jacob Mortensen Funck af Rudkøbing (født 14. februar 1827)
 • Jens Christiansen kalder Tobak (født 30. juli 1826)
 • Jørgen Nielsen (født 1827)
 • Jens Hansen Nielsen af Neppe (født 1820)
 • Johan Christian Winther af Magleby (født i Tranekær 5. maj 1803)
 • Jørgen Christensen af Tranekær (født 28. august 1819)
 • Johan Ernst Sørensen af Helletofte (født 1831)
 • Jens Jensen af Haubølle
 • Jens Larsen Frederiksen (født 15. november 1816 i Stoense)
 • Jens Madsen af Brandsby (født 1837)
 • Johan Wilhelm Specht
 • Jens Christensen af Strynø
 • Jens Hansen af Lejbølle
 • Jens Poulsen af Tranekær
 • Johan Frederik Godtfredsen
 • Jens Baslev Woller (født 16. juli 1828)
 • Jørgen Pedersen selvejer i Brandsby
 • Johan Pedersen fattiglem af Humble (født 31. maj 1856)
 • Johannes Nielsen af Frellesvig
 • Jørgen Nielsen Larsen skrædder af Hennetved (født 3. april 1857)
 • Johan Emil Jensen (født 4. august 1861)
 • Jens Mogensen Hansen af Vestergård
 • Jørgen Jørgensen Knudsen
 • Johan Ivar Clausen af Tryggelev
 • Jørgen Hansen Rifbjerg af Sønder Longelse (født 1822)
 • Johan Adolf Jensen matros af Rudkøbing (født 1853)
 • Jacob Nielsen af Stengade. Dømt: 29. september 1877 for ? Straf: Bøde på 2 rigsdaler.
 • Jørgen Alfred Theodor Petersen af Tryggelev Østerskov. Dømt: 23. juli 1889 for tyveri m.m. Straf: Vand og brød i 3 gange 5 dage. (Født 14. juli 1871)
 • Jens Peter Bech ?arbejde af København. Født 19.december 1840. Dømt: 10. december 1879 for betleri. Straf: Tvangsarbejde i 90 dage.
 • Jens Peter Busch bagersvend af Store Heddinge. Født d. 4. august 1856. Dømt: 8. februar 1886 for betleri. Straf: 3 dages fængsel på vand og brød.
 • Johannes Bay i Rudkøbing. Dømt: 15. august 1889 for ? Straf: Bøde af 2 kroner.
 • Jørgen Bahnke fiskehandler af Fåborg. Dømt: 29. juli 1892 for overtrædelse af lov om fiskeri af d. 5. april 1888. Straf: Bøde af på kroner til ?
 • Jørgen Knud Duus i Rudkøbing. Dømt: 9. maj 1889 for ? Straf: Bøde på 5 kroner.