Christine Poulsen og barneliget under trappen

Af Nan Toftdal © 2020 (opdateret 5. januar 2021)

Dette er fortællingen om Christine Poulsen, der var født i fattiggården i Hee ved Ringkøbing d. 4. november 1878. Den 24. marts 1905 indsattes hun i Rudkøbing Arrest, anklaget for barnefødsel i dølgsmål. Den 7. april 1905 blev hun idømt 4 års forbedringshusarbejde for barnemord, der skulle afsones i Christianshavns Kvindefængsel, hvortil hun afsendtes d. 12. april 1905.

Forinden at være ankommet til Langeland havde Christine haft tjeneste i Esbjerg og i Horsens, hvor hun som 20-årig i 1901 var tjentespige i Smedegade 19. Som det fremgår af straffeanstaltens generalieprotokol herunder, havde Christine i perioden, inden hun kom i tjeneste på Langeland, født et uægte barn, der var anbragt i pleje i Skejby ved Århus.

Christines forklaring kan læses i Christianshavns Straffeanstalts generalieprotokol og lyder således:

“Christine Poulsen, 26 år gammel, født d. 4. november 1878, afleveret d. 12. april 1905 fra Rudkøbing Købstad til 4 års forbedringshusarbejde for barnemord i henhold til straffelovens §192.

Domfældte, da i sommeren 1904 jævnligt havde haft samleje med en sømand, var derved bleven besvangret. Hun holdt sin tilstand hemmelig, og skaffede sig ikke børnetøj, men besluttede at føde i dølgsmål og at dræbe barnet, hvis det blev levende født, idet hun, der i forvejen havde et uægte barn, til hvis underhold hun bidrog, ikke vidste, hvoledes hun skulle kunne betale til endnu et barn.

Efter at hun da hos en købmand i Rudkøbing, d. 16. marts dette år var gået i seng, mærkede hun at at fødslen var forestående. Hun forlod sit kammer, gik ned på retiraden og fødte her siddende på gulvet et barn, som hun mærkede var levende, da det klynkede. Hun svøbte det ind i et par underskørter, og da det var ophørt med at klynke og hun derfor antog at det var dødt, lagde hun liget indsvøbt i papir ind under en trappe i huset.

Da hun i de følgende dage mærkede at hun var mistænkt for at have født og at politiet holdt øje med hende, besluttede hun at brænde liget. Dette udførte hun d. 24. marts, idet hun efter at have fyret stærkt op i komfuret lagde liget ind i ilden. På grund af den ilde lugt der herved fremkom, blev hendes forbrydelse opdaget. Ved den legale obduktion blev det konstateret, at barnet havde været fuldbåret, at der havde åndet efter fødslen og at det var død af mangel på lufttilførsel.

Hun er uægte født og er datter af tyende Frederikke Poulsen og ukendt fader. (Udlagt barnefader er i følge kirkebogen i Hee Sogn en Niels Jensen af Velling). Ingen af de pånævnte er tidligere straffet, drikfældige eller sindssyge. Hun er opdraget hos moderen og har gået i landsbyskole (almindelige kundskaber). Hun har et uægte barn på 2 år, der er i pleje i Skejby ved Århus. Er ikke tidligere straffet.

Allerede i december 1905 blev Christine Poulsen benådet og løsladt. Hun beskrives som værende skikkelig og rolig og ikke uden erkendelse.

Hvad der videre hændte Christine:

Christine vendte aldrig tilbage til Langeland. Derimod findes hun i kirkebogen for Klemensker Sogn i 1909, hvor hun d. 24. september nedkom med et drengebarn, der døbtes Christian Poulsen (Skov) d. 31. oktober 1909. På dette tidspunkt var hun i tjeneste hos Otto Kure. Som barnefader blev Arthur Nielsen fra Majbølle ved Nakskov på Lolland udlagt.

I kirkebogen for Rø sogn på Bornholm i 1912, indgik Christine ægteskab med ungkarlen Niels Christian Skov, der var søn af gårdejer Christian Hansen Skov og dennes hustru Helene Christine f. Grønbech. Niels Christian adopterede Christines søn Christian.

Sammen fik parret fik børnene Helene Marie Kathrine Skov (25/5-1912) og Olav Johanes Skov (31/3-1914). I folketællingen fra 1940 er Niels Christian Skov opført som fraskilt og logerende hos en anden kvinde.

Christine døde d. 4. marts 1948 – 69 år gammel – på Åkirkeby Sygehus. Hun var på daværende tidspunkt invalide- og aldersrentenyder og boede hos sønnen Olav, der var blevet møllersvend i Åkirkeby.

Omtale af sagen i Aalborg Stiftstidende fra d. 19. marts 1905