LH – Fortegnelse over udviste

Langeland Herredsfoged – Fortegnelse over udlændinge, der i henhold til lov 15. maj 1875 er udviste af riget fra Rudkøbing Købstad og Langelands Herreders jurisdiktionener m.m 1898 – 1916. Yderligere oplysninger er tilføjet fra Arrestprotokollerne for Rudkøbing Arrest, Københavns Registerblade og relevante kirkebøger. Link til original kilde.

 1. Bagerisvend Herman Julius Schmidt. Født d 9. februar 1860 i Preussen. (Udsendelse efter udstået straf d. 29/11 1898)
 2. Andrea Jørgine Andersen. Født d. 13. april 1878 i Troense (advarsel mod at tage erhverv ved utugt d. 31/ 12 1898) (politiets registerblade)
 3. Marie Nielsine Johansen f. Nielsen. Født d. 31. oktober 1874 i Rudkøbing (advarsel mod at tage erhverv ved utugt d. 17/1 1899)
 4. Dagmar Cicilie Frederikke Schmidt. Født i Rudkøbing d. 24. juni 1881. (advarsel mod at tage erhverv ved utugt d. 18/2 1899)
 5. Gæstgiver Flindt af Lohals. (16/6 1899)
 6. Tækkemand Lars Jensen og fraskilt hustru Rasmine Kirstine Rasmussen – begge af Haubølle. (tilhold om at ophøre med forargeligt samliv d. 18/7 1899) (Parret bliver gift i Humble i 1909 i følge kirkebogen)
 7. Skomagersvend Ernst Wilhelm Pfeiffer. Født i Brandenburg d. 7 oktober 1866. (tilhold efter lov d. 15. maj 1875 §2 d. 13/12 1899)
 8. Sømand Peter Sophus Funck og Caroline Andersen Hansen. (foragteligt samliv d. 16/10 1900)
 9. Ungkarl R. Hansen. Født d. 8. august 1880 og Hansine A. K. Nielsen. Født i Bagenkop d. 19. maj 1875. (tilhold d. 30 /6 1900)
 10. Arbejdsmand Carl Martin Clausen. Født i Rudkøbing d. 26. april 1852 (Tilhold efter fattiglovens §41 d. 13/6 og 15/10 1901)
 11. Henrik Henriksen. Født i Sverige. (tilhold efter lov af 15. maj 1875 d. 28/12 1901)
 12. Musiker Johan Maximillian Hausemann. Født i Koslaw d. 4. maj 1865. (tilhold efter lov af 15. maj 1875 d. 15/8 1902)
 13. Hilda Anine Andersen. Født i Tryggelev d. 14 juli 1885. (advarsel mod at tage erhverv ved utugt d. 21/10 1903)
 14. Laura Johanne Caroline Amalie Madsen f. Larsen. Født i Rudkøbing d. 7. juni 1879. (betinget benådning d. 21/3 1903)
 15. Christian Oluf Georg Jacobsen. Født i Vordingborg d. 18. juni 1870. (betinget benådning d. 17/12 1903)
 16. Poul Richard Kuntze. Født i Rochlitz i Sachsen d. 19. september 1867. (Tilhold d. 9/5 1904) (Arrestprotokol)
 17. Tobaksspinder Rudolf Rentz. Født i Haderslev d. 1. januar 1877. (Tilhold efter tvangsarbejde d. 7/8 1904. (Arrestprotokol)
 18. Louis Osvald Alfred Nielsen af Simmerbølle Mejeri. (straffedom d. 14/6 1904)
 19. Antoni Jargulinski. Født d. 27. marts 1881 i Galigien. (Tilhold d. 3/1 1905
 20. Detaillist Christen Madsen Rasmussen
 21. Ada Sofia Andersdatter. (tilhold d 20/12 1905)
 22. Rasmus Peder Rasmussen. Født i Egense Sogn d. 5. marts 1887.
 23. Axel Frederik Laust Jørgensen. Født i Rudkøbing d. 23. maj 1870. (tilhold)
 24. Emil Petersen. Rudkøbing. (tilhold d. 13/7 1906)
 25. Frans Sendziwitz (tilhold d. 13/11 1906)
 26. Albert Slütger. Født d. 9. marts 1859 i Preussen. (tilhold d. 21/9 1906)
 27. Anna Maria. Født d. 22. marts 1888 i Freiland. (tilhold d. 11/3 1907)
 28. Isak Talja. Født i Persien eller Syrien, 30 år gammel. (straffet for betleri – tilhold d. 26/3 1907) (Arrestprotokol)
 29. Michael Jacobs Søn. Født i Arabien. (straffet for betleri – tilhold d. 26/3 1907) (Arrestprotokol)
 30. Poul Sawszyk. Født i Galicien i 1890. (straffet for tyveri – tilhold d. 16/4 1907) (Arrestprotokol)
 31. Edvard Malheim. Født i Damaskus i Syrien. 31 år. (Straffet for betleri – tilhold d. 4/3 1908) (Arrestprotokol)
 32. Rauhan Kekdorsek. Født i Damaskus i Syrien. 32 år (Straffet for betleri – tilhold d. 4/3 1908) (Arrestprotokol)
 33. Alexandra Sterganof. 18 år. (tilhold d. 4/4 1908)
 34. Stephan Steganof. 17 år. (tilhold d. 4/4 1908)
 35. Casimir Demeschko. Født i Rusland i 1882. (straffet for vold – tilhold d. 31/8 1908) (Arrestprotokol)
 36. Franciszek Wolch. Polsk arbejderske. (tilhold d. 17/12 1908)
 37. Joseph Brodlo. Født d. 15. marts 1883 i Choronow, Østrig. (tilhold d. 24/12 1908) (Arrestprotokol)
 38. Amila Sieron. Født i Rusland d. 12. december 1880. Polsk arbejderske. (tilhold d. 9/1 1909) (Arrestprotokol)
 39. Martin Gummesson. Født d. 25. december 1874 i Karlshamn, Sverige. (tilhold d. 6/3 1909) (Arrestprotokol)
 40. Rasmus Petersen. Værtshusholder. (tilhold d. 26/3 1909)
 41. Peter Poulsen. Værtshusholder. (tilhold d. 3/4 1909)
 42. Husmand Peter H. Rasmussen. Illebølle. (tilhold d. 21/4 1909)
 43. Arbejdsmand Rudolf Theodor Carl Hoffmann. Født i Wismar i Tyskland d. 15. maj 1872. (tilhold d. 4/8 1909) (Arrestprotokol)
 44. Værtshusholder J. Christensen (tilhold d. 21/9 1910)
 45. Johan Antzie. (tilhold d. 7/10 1910)
 46. Josef Jacobs Søn. (tilhold d. 19/11 1910)
 47. Paul Johannes Søn og Aleks Michael. (tilhold d. 28/11 1910)
 48. Peter Anton Cuber. (tilhold d. 21/11 1910)
 49. Carl Nielsen Sjöberg. Arbejdsmand. Født d. 29. maj 1878 i Egense Sørup Sogn. (Straffet for betleri – tilhold d. 2/9 1911)
 50. Nielsine Rasmussen og ungkarl Laurids Gotfred Larsen. (tilhold d. 19/7 1912)
 51. Mariella Deikon Teilon. (tilhold)
 52. Smedesvend Theodor Wilhelm Kleiforth. Født d. 20. februar 1889 i Miswald. (tilhold)
 53. Værtshusholder Rasmus Petersens enke Anna Marie f. Holm. Rudkøbing. (tilhold om ikke at holde kvindelig betjening)
 54. August Johannes Thomsen. Rudkøbing. (tilhold om at hunden bundet eller lade den forsyne med mundkurv)
 55. Husmand Cilius Martinus Christiansen. Kaldet Bøj. Bagenkop og Kamilla Martha Karoline Jørgensen. Bagenkop (tilhold om at holde sig fra hinanden ved tilkendegivelse af strafansvar, såfremt det forargelige samliv mellem dem vedblive)
 56. Agnieszka Kowa. Født i 1890 i Minsk. (tilhold)