N – Mænd

 • Niels Hansen af Ore
 • Niels Christensen Hyre af Hesselbjerg. Landsoldat. Dømt: 1. juli 1802 – for 3. gang tyveri og andre slette handlinger. Straf: Kagstryges, brændemærkes og derefter hensættes til fæstningsarbejde på livstid i Københavns Stokhus hvor han indsattes d. 28. april 1803. I Københavns Stokhus Slaverulle er han opført som ærlig slave med nummeret 249. Flyttedes til Christianshavns Tugt- Rasp- og forbedringshus som livstidsfange.
 • Niels Lollich af Ristinge
 • Niels Madsen af Helsned. Dømt: 8 november 1805 for tyveri. Straf: Tugthusarbejde i 4 måneder. Straf: Tugthusarbejde i 2 måneder. I Odense Tugthus bog over tugthusfanger har han nummer 1495.
 • Niels Hansen Møller af Fakkebjerg
 • Niels Jensen smed i Ærø
 • Niels Mogensen af Kædeby
 • Niels Jensen af Lindelse
 • Niels Peder Nielsen af Møllegård (født i Neppe)
 • Niels Christian Jørgensen af Nordenbro
 • Niels Jørgen Hansen
 • Niels Cramer (født i Kalundborg)
 • Niels Johansen af Fodslette (født 19. september 1836)
 • Niels Jørgensen af Strynø
 • Niels Knudsen Rasmussen af Haubølle (født 5. oktober 1828)
 • Niels Madsen Godtfredsen af Illebølle
 • Niels Nielsen af Snøde (født 6. januar 1840)
 • Niels Kastrupsen af Nordenbro (født 1. januar 1843)
 • Niels Pedersen af Pedersborg, Sorø (født 1858)
 • Niels Johansen Rasmussen af Tressebølle (født 17. juli 1838)
 • Niels Nielsen af Oure
 • Niels Jørgensen af Stoense (født 3. september 1848)
 • Niels Ludvig Christensen af Tullebølle
 • Niels Nielsen slagter
 • Niels Hansen af Nordenbro (født 1841)
 • Niels Sørensen af Lindelse
 • Niels Godtfredsen skomager i Helsned (født 3. februar 1824) Dømt
 • Niels Kastrupsen
 • Niklas Svensson
 • Niels Madsen af Hjortholm (født 28. maj 1855)
 • Niels Peder Adolf Zingdorff af Holstebro (født 14. august 1874)
 • Niels Kastrupsen af Nordenbro (født 1. januar 1843)
 • Niels Pedersen Nielsen af Tryggelev (født 28. august 1877)
 • Niels Peter Studstrup af Hobro (født 23. maj 1860)
 • Niels Peter Clausen af Lindelse (født 27. august 1864)
 • Niels Hansen Rasmussen (født 10. januar 1851)
 • Niels Rasmussen (født 18. december 1867)
 • Niels Peter Rasmussen af Tranekær (10. oktober 1872)
 • Niels Peter Jensen af Nordenbro (født 9. januar 1862)
 • Niels Hansen (født 4. april 1824)
 • Niels Dreyer, guldsmed. Født i 1828. Dømt d. 6. november 1883 for kvaksalveri. Straf: Mulkt af 20 kroner til statskassen. Frifundet ved overretten.
 • Niels Valdemar Andersen bødkersvend. Først i Næstved d. 11. december 1860.
  • Dømt: 7. december 1882 for bedrageri og betleri. Straf: Tvangsarbejde i 120 dage.